Terug naar startpagina
Keuzentabel beplantingen voor bijen
1 Wilgenvloedbos en struwelen
2 Elzenbroekbossen
3 Berkenbroekbossen
4 Naaldbossen
5 Eiken-beukenbos op arme grond
Eiken-beukenbos op rijke grond
 
6 Essen-iepenbos #
7 Meidoorn-berkenbos
8 Vogelkers-essenbos
9 Goudveil-essenbos
10 Eiken-haagbeukenbos
Struwelen
11 Wilgenbroekstruwelen #
12 Doornstruwelen #
13 Struweel met brem & gaspeldoorn
Literatuur
# gekoppeld aan bijenoverzicht
Let op!
De inhoudsopgave wordt verwisseld. Met de link aan de top ga je weer naar deze pagina.