Kikkerbeet & grote egelskop -- Twee verschillende vegetaties groeien hier doorelkaar: kikkerbeet (watervegetatie) en bladen van grote egelskop (verlandings-, oevervegetatie).