Terug naar startpagina
Water- en oevervegetaties en beheer
Algemene inleiding
 
Overzicht beheertypen water- en oevervegetaties
Samenvatting beheertypen
Opmerking -- Omdat soorten van watervegetaties (W) en verlandingsvegetaties (V) vaak door elkaar groeien, zijn de soorten in één tabel geplaatst.
Zie voorbeeld
 
Beheertype V1/2 en w1/2
Brak en voedselarm water
Beheertype W3 en V3
Matig voedselrijk water
Beheertype W4/5 en V4/5
Voedselrijk tot zeer voedselrijk water
Literatuur water