Samenvatting beheertypen water- en oevervegetaties
Water- en oevervegetatie bevatten weinig soorten dracht-/bijenplanten. Deze komen meestal voor in voedselrijk water. Zowel in voedselarm als in zeer voedselrijk en/of organisch belast water ontbreken planten met een substantiele betekenis voor bijen. Op deze pagina wordt alleen ingegaan op water- en oevervegetaties van voedselrijk water.
Opmerking -- Omdat soorten van watervegetaties (W) en verlandingsvegetaties (V) vaak door elkaar groeien, zijn de soorten in één tabel geplaatst.
X
Voorkomen matig voedselrijk water met soorten van W3 en V3 -- In allerlei niet vervuilde of te veel vermeste kleine wateren in het hele land. In sloten, spoorsloten, natte greppels, poelenook in stadswateren. Grote oppervlakten van deze vegetaties zijn beperkt tot natuurreservaten.
W3
Nectar- en stuifmeelplanten -- Gidssoorten: groot blaasjeskruid. Meestal zeer lokaal en in kleine aantallen.
Geen bijenplanten -- Gidssoorten: Brede waterpest, , grote waterranonkel, kikkerbeet, klimopwaterranonkel, krabbenscheer, kransvederkruid, waterviolier, watervorkje. -- Overige soorten (vaak voedsel armer) -- Duizendknoopfonteinkruid, fijne waterranonkel, kleine vlotvaren, lidsteng, loos blaasjeskruid, vlottende bies.
V3
Nectar- en stuifmeelplanten -- Gidssoorten: wateraardbei,-- Overige soorten: bitterzoet, groot moerasscherm, grote kattenstaart, wolfspoot.
Geen bijenplanten -- Gidssoorten: Grote boterbloem, hoge cyperzegge, holpijp, kleine egelskop, krabbenscheer, melkeppe, paddenrus, pluimzegge, scherpe zegge, slangenwortel, snavelzegge, waterdrieblad, waterscheerling, watertorkruid.
X
Voorkomen van voedselrijk tot zeer voedselrijk water met soorten
van W4 en V4
---------------------------------
W4
Nectar- en stuifmeelplanten -- Gidssoorten: gele plomp (zeer gering), watergentiaan, witte waterlelie, gele plomp
Geen bijenplanten -- Gidssoorten: Aarvederkruid, drijvend fonteinkruid, glanzig fonteinkruid, grote waternavel, klein kroos, lidsteng, puntkroos, smalle waterpest, stijve waterranonkel, watersla,
V4
Nectar- en stuifmeelplanten -- Gidssoorten -- Gele lis, grote waterweegbree, moerashyacint exoot), slanke waterweegbree, zwanenbloem.
Geen bijenplanten -- Gidssoorten: gewone waterbies, grote egelskop, kleine lisdodde, kleine watereppe, oeverzegge, pijlkruid, riet, waterzuring.
Overige soorten -- Soorten van W5 en W6 en V5 en V6 kunnen voorkomen
 
Voorkomen van zeer voedselrijk water met soorten van W5 en V5 -- In allerlei wateren in het hele land.
W5
Gidssoorten -- Fijn hoornblad, gekroesd fonteinkruid, grof hoornblad, grote kroosvaren, gewoon sterrenkroos.
V5
Gidssoorten -- Grote lisdodde Drachtplant), heen, kalmoes, mattenbies, rietgras
Overige soorten: Soorten van W4 en W 6 en V4 en V6 kunnen voorkomen.
 
Voorkomen van zeer voedselrijk en/of organisch belast water met soorten van W6 en V6 -- In allerlei wateren in het hele land.
W6
Gidssoorten -- Bultkroos, grote kroosvaren, grof hoornblad, schedefonteinkruid, veelwortelig kroos, wortelloos kroos.
V6
Gidssoorten -- Fioringras, liesgras, mannagras, watergras.