Structuur van bos en beplantingen

Bos en bosachtige begroeiingen worden in relatie tot welzijn en gezondheid van mensen, steeds meer gewaardeerd. Voor deze waardering is de structuur van het bos van grote betekenis. Hoe complexer de structuur des te groter de biodiversiteit, en heel vaak hoe groter de belevingswaarde. Aan de randen van het bos gaat dat vaak gepaard met een diversiteit van wilde bijen. En vooral op plekken met voldoende lichtinval in het voorjaar ook in het bos en de beplantingen zelf.