Terug naar startpagina
Startpagina kruidlaag
Voorjaarsflora ( stinzenflora)
Grazige kruidlaag
Zomergroene, kruidlaag
Ruige kruidlaag
Bodembedekkers
Klimop als bodembedekker
Heterogene kruidlaag
Natuurlijke ontwikkeling kruidlaag
Aspecten ecologisch beheer
Tabel landschapselementen ---- (meer info)
Aanlegfase
Inheems plantmateriaal
Structuur
Natuurlijk bos
Verticale stuctuur
Randen van bos en beplantingen
Lianen en klimplanten
Snoeien en Dunnen
Kruidlaag & lichtregulatie
Introductie kruiden