Terug naar: Startpagina

Verantwoording
Wat is natuur?
Maatschappelijke aspecten bijenlint
Natuur in de stad
Een historische notitie
Mens-natuurrelatie
Vrees voor natuur
Voorkeur voor natuur
Onderzoek Grahn et al.
Biodiversiteit
Sociale contacten
Kinderen spelen
Fysieke gezondheid
Mentale gezondheid
Toegang
Betekenis van bomen
Groeiplaats
Een stad zonder bomen ?
Het alternatief
Stadsecologie
Economie
Cultureel erfgoed
Biodiversiteit
Gezondheid & welzijn
Spelen
Bronnen
Uitgebreid literatuuroverzicht
Kleinschalig groen
Mens en natuur
Toegang
Fysieke gezondheid
Mentale gezondheid
Mens - natuurrelatie
Kinderen spelen
Sociale contacten
Window view/uitzicht uit het raam
Structuur en waardering
Projecten