Beheertype R6: Droge tot vochthoudende, matig voedselrijke bodem
Overzicht van de voornaamste drachtplanten en wilde bijen
Voorkomen -- Overhoeken van industriële terreinen: steenfabrieken, spoorwegemplacementen, zandafgravingen. Wilgenroosje vooral in de duinen, kap- en stormvlakte van bossen; verder langs bossen en bosachtige elementen.
Nectar- en stuifmeelplanten
Kenmerkende soorten: Langstekelige distel, stinkende ballote, valse wingerd, wilgenroosje, kroonkruid (geen honingbijen),
Overige soorten: bezemkruiskruid, boerenwormkruid, bonte wikke, citroengele honingklaver, gewone hennepnetel, knopherik, stinkende gouwe, vijfdelig kaasjeskruid, vlasbekje, valse wingerd, witte honingklaver, zomerfijnstraal. 
Geen bijenplanten:  Gidssoorten: schaafstro -- Overige soorten: avondkoekoeksbloem, ijle dravik.
 
Boerenwormkruid -- komt vaak in grasland voor en kan daarom als een graslandplant worden beschouwd. Deze soort kan zich in grasland ook sterk uitbreiden en tot volledige dominantie komen en zich op deze wijze enkele decennia handhaven. Dit geldt ook voor zomen. De vegetatie op deze foto wordt niet gemaaid of begraasd. De zoom is spontaan en handhaaft zich jaren achtereen. (Sneek, spoorweg emplacement 2000)
 
Boerenwormkruid hier ooit bedoeld als graslandplant kan op zandige en zavelige bodems zeer dominant worden en kan deze positie zeker 15 tot 20 jaar handhaven. (Zwolle, 1989)
 
Bont kroonkruid in de stad -- In tegenstelling wat er in veel gemeenten gebeurt, is bont kroonkruid hier niet uitgezaaid. Het gaat hier om een spontane vestiging langs een trottoir dat niet wordt gebruikt. De soort gedraagt zich hier als een zoomplant. (Arnhem, 1997)
 

Bont kroonkruid langs het spoor
Bont kroonkruid is een plantensoort die in verschillende successiestadia voorkomt. In grazige vegetaties lijkt het een aantal jaren een graslandplant. In ruigte kan die zich zeker tien jaar handhaven en de soort heeft een pionierkarakter op min op meer open plekken. Bont kroonkruid is ook zeer wispelturig. Het ene jaar kan die dominant aanwezig zijn en het andere jaar vrijwel afwezig. (Simpelveld, 1990)

 
Fragment bont kroonkruid
 
Wilgenroosje op Ameland -- Wilgenroosje komt in uiteenlopende milieus voor. Op kap- of stormvlakten, in de duinen tussen duindoornstruwelen en met zand overstoven plekken; verder op allerlei gronden die door inwaaien van nutriënten verrijkt zijn. (Ameland 1998)
 
Wilgenroosje komt frequent langs het spoor voor (Elst Betuwe 1989)
 
-- Terug
Overzicht van de voornaamste drachtplanten en wilde bijen van beheertype R6
#: sterk gebonden aan de plant. Dat kan varieren van volledig afhankelijk zijn tot een sterk voorkeur hebben voor deze plant.
> nestelen boven de grond (stengels, dood hout, muren; vaak ook in nestblokken/bijenhotels)
Ballota nigra ssp. foetida
Stinkende ballote

grote wolbij (Anthidium manicatum*), andoornbij (Anthophora furcata*)

Chamerion angustifolium >
Wilgenroosje
behangersbijen (megachile lapponia* #; M. willughbiella*)
Chelidonium majus
Stinkende gouwe
zandbijen (Andrena carantonica, A. chrysoscelis, A. flavipes, A. fulcata, A. nitida, A. nigroaenea -Westrich 1989, A.subopaca, A. tibialis); groefbijen ( Lasioglossum calceatum, L. morio, L. sexnotatum); Rosse mestelbij ( > Osmia rufa)
Erigeron annuus
Zomerfijnstraal
zijdebijen (Colletes fodiens); groefbijen (onder meer Lasioglossum calceatum)
> zijdebijen (Colletes daviesanus); tronkenbij (Heriades truncorum)
Lathyrus pratensis - Veldlathyrus wikkebij (Andrena lathiri #), langhoornbijen (Eucera longicornis #); metselbijen (Osmia aurulenta)
> behangersbijen Mortelbijen ( Chalicodoma ericetorum # ) (Megachile, willughbiella M. versicolor), metselbijen (Osmia claviventris)
Linaria vulgaris
Vlasbekje
alleen hommels
Melilotus albus
Witte honingklaver
zandbijen (Andrena flavipes); groefbijen (Halictus)
> behangersbijen (Megachile versicolor, M. ericetorum), metselbijen (Osmia)
Melilotus officinalis
Citroengele honingklaver
zandbijen (Andrena flavipes); groefbijen (Halictus)
> behangersbijen (Megachile versicolor), metselbijen (Osmia)
Securigera varia
Bont kroonkruid
behangersbijen (Megachile circumcinta)
> grote wolbij (Anthidium manicatum), metselbijen (Osmia caerulescens) behangersbijen (Megachile willughbiella, M. ericetorum , M. versicolor)
Senecia inaequidens- Bezemkruidskruid zandbijen (Andrena), groefbijen (Halictus, Lasioglossum); waarschijnlijk ook zijdebijen (Colletes fodiens)
> tronkenbij (Heriades troncorum); waarschijnlijk ook zijdebijen (Colletes daviesanus)
Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid zijdebijen (Colletes fodiens #, C. similis); zandbijen (Andrena flavipes, A. nigriceps, A. dentuculata), groefbijen (Halictus rubicundus; Lasioglossum leucozonium )
> zijdebijen (Colletes daviesanus #); tronkenbij (Heriades truncorum)
Vicia villosa >
Bonte wikke
behangersbijen ( >Megachile*), metselbijen ( >Osmia*)
Terug