Enkele voorbeelden van ruderale begroeiingen en toepassing van hun planten
Tweejarige planten vormen in het eerste jaar van hun ontwikkeling uit zaad bladrozetten. Het jaar daarop voltooien ze hun ontwikkeling en sterven na de zaadvorming volledig af. Sommige laatbloeiende soorten kunnen bij vroege kieming gevolgd door groeizaam weer hun levenscyclus in een groeiseizoen voltooien. Er zijn ook soorten die zich als kortlevende vaste planten gedragen. Tientallen tweejarige planten die van grote betekenis voor bijen zijn kunnen ook in kleine tuinen worden uitgezaaid
Onder natuurlijke omstandigheden groeien tweejarige planten meestal op ruderale (verstoorde) gronden. Ze groeien dan samen met eenjarige en overblijvende planten. Veel van de overblijvende planten zijn kenmerkend voor de plantengemeenschappen waar ze in groeien. De meeste van deze planten kunnen als solitaire plant in allerlei tuinen worden aangeplant of uitgezaaid.
 
Akkerdistel met kleefkruid
 
Akkermelkdistel op een verlaten stukje grond in een dorp in de Betuwe
 
 
Citroengele honingklaver op Vlieland
 
Gewone ossentong in de duinen bij IJmuiden
 
Grote zandkool langs de nieuwe waterweg
 
Knikkende distel in de duinen
 
Melige toorts langs het spoor Driebergen - Maarn
 
Middelste teunisbloem in de duinen
 
Middelste teunisbloem ingezaaid op een braakliggend terrein in Ede
 
 
 
 
Slangenkruid in de Duinen
 
Slangenkruid en bezemkruiskruid langs de nieuwe waterweg
 
Slangenkruid op een voormalig spoorwegemplacement bij Mook
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegdistel in het holypark in Vlaardingen
 
Wilde reseda langs de Waal bij de Millinger Waard
 
Witte honingklaver
 
Wouw langs het spoor bij Arnhem
 
Zwarte toorts met Jacobskruiskruid in Roermond