Bosvergeet-mij-nietje T*
  Rosse metselbij TB
Citroengele honingklaver *
  Klaverdikpoot #
  Bremzandbij #
  Grasbij T
Dagkoekoeksbloem T*
  Viltvlekzandbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone sachembij B
  Groefbijen  
Dolle kervel T*
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Goudpootzandbij T
  Halfgladde dwergzandbij  
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gehoornde maskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
Donzige klit *
Echt bitterkruid T*
  Kleine roetbij #
  Grote roetbij zie boven #
  Pluimvoetbij #
  Tronkenbij B#
  Kruiskruidbij T
  Gedoornde slakkenhuisbij T
  Breedbandgroefbij .T
  Gewone behangersbij BT
  Tuinbladsnijder BT
  Matte bandgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij T
Gele morgenster T*
  Pluimvoetbij T
  Roetbijen  
  Zandbijen #.T
  groefbijen #.T
Gewone engelwortel S T*
  Gewone dwergzandbij T
  Viltvlekzandbij T
Gewone klit *
Gewone ossentong S T*
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij  
  Tuinbladsnijder TB
  Andoornbij TB
  Gewone sachembij TB
  Grote wolbij TB
Gewoon barbarakruid S T*
  Grasbij T
  Goudpootzandbij T
  Roodgatje T
Gewoon vingerhoedskr. S T*

Goudgele honingklaver

*
  Zandbijen  
  Groefbijen  
  Behangersbijen  
  Metselbijen  
Groot kaasjeskruid S T*
  Klokjesdikpoot T
  Grote klokjesbij TB
  Parkbronsgroefbij T
Groot streepzaad *
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Breedbandgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij  
  Glanzende bandgroefbij  
Grote engelwortel S T*
  Zandbijen  
Grote hardvrucht *
Grote kaardenbol S T*
  Gewone behangersbij TB
  Groefbijen  
Grote klit *
  Tuinbladsnijder TB
Grote teunisbloem- T*
Jacobskruiskruid T
  Kruiskruidbij T#
  Duinzijdebij #
  Wormkruidbij TB#
  Tronkenbij TB#
  Grasbij T
  Tuinbladsnijder TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
Kale jonker S T*
  Rietmaskerbij  
  Zandbijen  
Kleine kaardenbol S T*
Kleine leeuwentand T
  Kleine roetbij T#
  Grote roetbij #
  Pluimvoetbij T#
  Tronkenbij TB#
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Tuinbladsnijder TB
Knikkende distel *
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Metselbijen  
Koningskaars S *T
Kruldistel  
  Gewone behangersbij TB
  Tronkenbij TB
  Metselbijen  
  Breedbandgroefbij T
  Groefbijen  
Look zonder look T*
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Viltvlekzandbij T
  Halfgladde dwergzandbij  
Melige toorts S T*
Middelste teunisbloem T*
Mottenkruid S T*
  Gewone geurgroefbij T
Paarse morgenster T*
  Groefbijen  
  Rosse metselbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Pastinaak S T*
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Peen T*
  Fluitenkruidbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
Rapunzelklokje T*
  Klokjesdikpoot T
  Grote klokjesbij TB#
  Kleine klokjesbij TB#
  Grote bladsnijder TB
  Tweekleurige zandbij T
Robertskruid T*
  Witbaardzandbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Rosse metselbij TB
Rode klaver T*
  Geelstaartklaverzandbij  
  Klaverdikpoot  
  Gewone langhoornbij  
  Blauwzwarte houtbij T
  Rosse metselbij TB
  Blauwe metselbij TB
Slangenkruid S T*
  Slangenkruidbij  
  Geelgespoorde houtmetselb  
  Blauwe metselbij TB
  Gouden slakkenhuisbij  
  Rosse metselbij TB
  Gewone behangersbij TB
  Kustbehangersbij  
  Grote wolbij TB
  Kleine wolbij  
  Andoornbij TB
  Kattenkruidbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Blauwzwarte houtbij T
Speerdistel  
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij  
  Tuinbladsnijder TB
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij T
  Grasbij T
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
Stalkaars S T*
Stinkende gouwe T*
  Gewone rozenzandbij  
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Grijze rimpelrug T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij T
  Rosse metselbij TB
Veldhondstong S T*
Voorjaarshelmkruid T*
Wegdistel S T*
  Tuinbladsnijder TB
  Groefbijen  
Witte honingklaver *
  Lathyrusbij TB
  Klaverdikpoot  
  Geelstaartklaverzandbij  
  Blauwe metselbij TB
  Grasbij T
  Roodpotige groefbij T
Wouw S T*
  Resedamaskerbij TB
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Poldermaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Zandblauwtje T*
  Brilmaskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Weidemaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Rode maskerbij  
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone smaragdgroefbij T
  Glanzende groefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Witbaardzandbij T
Zwartmoeskervel S T*
  zandbijen  
Eenjarige planten
Akkervergeet-mij-nietje T*
Bleke klaproos T*
Grijskruid T*
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Zwartbronsen zandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkop smaragdgoefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij T.B
Hongaarse raket  
  Zandbijen  
Klein streepzaad T*
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Texelse zandbij #.T
  Tweekleurige zandbij T
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij T
  Grote roetbij  
  Kleine roetbij #.T
  Pluimvoetbij #.T
  Tronkenbij T.B
Kromhals *
Reigersbek *
Reukeloze kamille *
  Wormkruidbij # B
  Duinzijdebij #
  Tronkenbij T.B
  Grasbij T
  Gewone geurgroefbij T
Overblijvende planten
Boerenwormkruid T*
  Duinzijdebij #
  Wormkruidbij TB#
  Tronkenbij TB#
  Kruiskruidzandbij T#
  Gewone geurgroefbij T
  Grasbij T
  Roodpotige groefbij T
  Donkere zomerzandbij  
Gewone berenklauw S T*
  Fluitenkruidbij #
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Zilveren zandbij  
  Zwartbronzen zandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Rosse metselbij TB
Gewoon duizendblad T*
  Kruiskruidzandbij T#
  Grasbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij T
  Wormkruidbij TB#
  Duinzijdebij #
  Tronkenbij TB#
Grote zandkool T*
  Groefbijen  
  Zandbijen  
Hartgespan S T*
  Grote wolbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Heggenrank S T*
  Heggenrankbij #
  Meidoornzandbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Zwartbronzen zandbij T
  Breedrandzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Hondsdraf  
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Vosje T
  Witkopdwergzandbij T
  Gewone sachembij TB
  Bruine rouwbij T
  Blauwe metselbij TB
  Rosse metselbij TB
  Roodpotige groefbij TB
  Gewone geurgroefbij TB
Malrove S T*
  Osmia  
Muurpeper T*
  Gewone maskerbij TB
  Poldermaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Roodpotige groefbij T
  Glanzende groefbij  
Sikkelklaver T
  Klaverdikpoot  
  Gouden slakkenhuisbij  
  Kleine wolbij  
Sint Janskruid T*
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Blauwe metselbij TB
  Tuinbladsnijder TB
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
Stinkende ballote S T*
  Andoornbij TB
  Grote wolbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Vlasbekje T*
  Grote wolbij TB
Wilde reseda S T*
  Resedamaskerbij TB
  Duinmaskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Poldermaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Grasbij T
  Koolzwarte zandbij  
  Wimperflankzandbij  
  Kleine wolbij  
  Wormkruidbij TB
  Rosse metselbij TB
Zwarte toorts S T*
  Groefbijen  
 
Legenda Terug
Ruderale planten