Akkermunt  
Akkerdistel  
  Grasbij T
  Grote bladsnijder T.B
  Parkbronsgroefbij T
  Pluimvoetbij T
  Poldermaskerbij T.B
  Roodpotige groefbij T
  Rietmaskerbij  
  Tronkenbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Akkerkers  
  Gewone maskerbij T.B
  Kleine tuinmaskerbij T.B
  Tuinmaskerbij T.B
  Weidemaskerbij T.B
  Witkopdwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Biiggenkruidgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone smaragdgr.bij  
Akkermelkdistel  
  Grasbij T
  Pluimvoetbij T
  Roodpotige groefbij T
  Tronkenbij T.B
  Tuinbladsnijder T.B
  Schorzijdebij T
  Gewone geurgroefbij T
Gele waterkers  
  Zandbijen  
Gewone melkdistel  
Grote kattenstaat  
  Kattenstaartbij #!.T
  Bonte viltbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone slobkousbij T
  Rietmaskerbij  
  Grote bladsnijder T.B
  Tuinbladsnijder T.B
Harig wilgenroosje  
  Gewone geurgroefbij  
Klein hoefblad  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Meidoornzandbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Grasbij T
  Gewone geurgroefbij  
  Rosse metselbij T.B
Beklierde duizendknoop  
Kruipende boterbloem  
  Ranonkelbij #!
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Gehoornde metselbij T.B
  Rosse metselbij T.B
  Gewone geurgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
Moerasandijvie  
Perzikkruid  
Pinksterbloem  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
Reukeloze kamille T
  Wormkruidbij # B
  Duinzijdebij #
  Tronkenbij T.B
  Grasbij T
  Gewone geurgroefbij T
Veenwortel  
Vogelmuur  
  Gewone geurgroefbij T
Watermunt  
  Gewone slobkousbij T
  Groefbijen T
Zilverschoon  
  Zompvergeet-mij-niet.  
  Grasbij T
Moeraskers  
Zwanebloem  
  Behangersbijen  
  Groefbijen  
  zandbijen  
     
Legenda Terug
Droogvallende, natte gronden