Overzicht wilde (inheemse) bijenplanten en drachtplanten in brakke tot zilte kustmilieus
aaa Legenda en beheer VM ZR EV ZZ Hb Wb Kleur Bloei H m
Karakteristieke soorten  
Aardbeiklaver Trifolium fragiferum     X X 1   roze 6-9 0,1-0.2
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum (X) X   X 5 W Blauw 6-8 0.3-0,6
Engels gras Armeria maritima     X X 3 W Roze 5-6 0,1-0,3
Gele hoornpapaver Gele hoornpapaver (X)       3   Geel 6-8 0,4-0,8
Gerande schijnspurrie Spergularia medium (X)   X   3   Roze 6-10 0,1-0,5
Hondstong Cynoglossum officinale   (X)     3 W Roodbr. 5 0,4-0,8
Lamsoor Limonium vulgare     X   5   Paars 7-8 0,2-0,5
Melkkruid Glaux maritima X   X X 1   Roze 5-8 0,1-0,3
Muurpeper Sedum acre   X     3 W Geel 6-7 ca.0,1
Rode ogentroost Odontites vernus     X   3   Rood 7-8 0,1-0,3
Zeekool Crambe maritima X       3   Wit 5-6 0,4-0,9
Zeeraket Cakile maritima X X     3   Lila 6-10 0,1-0,5
Zeewinde Convovulus sodanella (X) X     3+ W Roze 5-7 0.2-0,6
Zulte Aster tripolium X   X X 5 W# Blauw 7-9 0,3-1.5
Enkele soorten die frequent voorkomen
Akkermelkdistel Sochus arvensis X X X X 3 W Geel 6-9 0,8-1,3
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis   X X X 2 W Geel 6-10 0,1-0,3
Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum X (X) X X 1 W Wit 6-9 02-0,8
Schermhavikskruid Hierarium umbellatum   X     1+ W# Geel 7-9 0,3-1,2
Vertakteleeuwentand Leontodon autumnalis     X X 3 W Geel 7-10 0,2-0,8
Ziverschoon Potentila anserina (X)   X X     Geel    
     
Beheer en toepassing in tuinen en andere plaatsten bij of in de zeereep of brakke terreinen
Vrijwel alle mileus worden door natuurlijke processen in stand gehouden, Hoge kwelders worden of kunnen extensief worden begraasd.
Kustmileus: brakke tot zilte (zoute) bodems
VM Vloedmerk: plaatsen en stroken op de hogere delen van het strand en dijken waar door springvloed of stormvloed allerlei materialen zijn aangespoeld en langs zandstranden, meestal zijn overstoven door zand. Het organische materiaal is van belang voor planten.
ZR Jonge duinen en de zeereep (buitenste duinenrij met frequent aanstuivend zand)
EV Bodems die onder invloed staan van eb eb vloed; meestal dagelijks, maar op hogere plaatsen kan dat beperkt zijn tot enkele keren per jaar. onder meer de bovenranden van slikken, schoren, langs kreken,,
ZZ Overgangsgebied tussen natte en droge bodems waarbij het natte gedeelte vaak zout. Het zout en vochtgehalte kunnen zijn per loctie sterk wisselend.
  Vaak op hogere delen van standvlakten, die binnen op buiten de zeereep kunnen liggen, aan de voet van primaire duinen, kwelders, naar duingrasland.
   
Promille delen per 1000 gr water (In de tabel is geen onderscheid gemaakt)
Zoet Brak Licht zilt matige zilt zeer zilt zout
<0,5 0,5-1,0 1-3 3-10 10-30 30-50
   
toepassing in tuinen en andere plaatsten bij of in de zeereep of brakke terreinen
T Planten die kunnen worden toegepast of spontaan voorkomen in tuinen tegen of in de zeereep; soms op honderden meters afstand daar vandaan.
B Bijen die door bijen bijenhotels kunnen worden aangetrokken
   
XXXXXXXXXXXXXXX