Milieu en groeiplaatsen  
Aardbeiklaver  
Blauwe zeedistel T
  Zilveren fluitje  
  Grote bloedbij  
  Duinzijdebij?  
  Groefbijen  
Engels gras T
Gele hoornpapaver T
Gerande schijnspurrie  
Gewone ossentong T
  Gewone behangersbij B
  Grote bladsnijder B
  Kustbehangersbij  
  Tuinbladsnijder B
  Andoornbij  
  Gewone sachembij B
  Grote wolbij B
Veldhondstong T
Lamsoor  
Melkkruid  
Muurpeper T
  Gewone maskerbij B
  Poldermasker B
  Weidemaskerbij B
  Tuinmaskerbij B
  Roodpotige groefbij  
  Glanzende groefbij  
Rode ogentroost  
Zeekool T
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Zeeraket T
  Gewone dwergzandbij  
  Grasbij  
  Wimperflankzandbij  
  Gewone geurgroefbij  
  Parkbronsgroefbij  
Zeewinde T
  Behangersbijen  
Zulte  
  Schorzijdebij  
Enkele soorten die frequent voorkomen  
Akkermelkdistel  
  Pluimvoetbij  
  Tronkenbij B
  Schorzijdebij  
  Grasbij  
  Grote bloedbij  
  Roodpotige groefbij  
  Tuinbladsnijder B
  Gewone geurgroefbij  
Kleine leeuwentand T
  Pluimvoetbij  
  Tronkenbij B
  Gewone geurgroefbij  
  Matte bandgroefbij  
  Tweekleurige zandbij  
  Tuinbladsnijder B
Reukeloze kamille T
  Wormkruidbij B
  Duinzijdebij  
  Tronkenbij B
  Grasbij  
  Gewone geurgroefbij  
Schermhavikskruid T
  Pluimvoetbij  
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Vertakte leeuwentand T
  Pluimvoetbij  
  Tronkenbij B
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone geurgroefbij  
  Matte bandgroefbij  
  Roodpotige groefbij  
  Grasbij  
  Tweekleurige zandbij  
Zilverschoon  
   
Legenda Terug
Bijenplanten langs de kust