Vaaggronden    
Hoofdlijnen
In vaaggronden heeft nog weinig bodemvorming plaatsgevonden. Voorbeelden hier van zijn duien en zandverstuivingen, slikken en kwelderwallen.
 
Meer informatie
Ze worden onderverdeeld in ongerijpte vaaggronden, hydrovaaggronden en xerovaaggronden.
Initiale vaaggronden
Initiale vaaggronden zijn zeer nat en nauwelijks gerijpt. De gerijpte bovengrond is niet dikker dan 20 cm.
Slikvaaggronden —binnen 20 cm beneden het maaiveld is de grond ongerijpt of slechts voor een deel gerijpt; de bodems zijn zeer week en kalkrijk. Op buitendijkse gronden.
Gorsvaaggronden – zijn meer gerijpt dan slikvaaggronden; komen ook buitendijks voor.
Hydrovaaggronden
Vlakvaaggronden – zandgronden in jonge polders, uitgestoven laagten en tot het grondwater afgegraven terreinen.
Hydrokleivaaggronden
Drechtvaaggronden – klei op een veenondergrond van minimaal 40cm dik, waarbij de venige ondergrond begint tussen de 40 en 80 cm onder maaiveld.
Nesvaaggronden – klei op een slappe ondergrond, op kwelplaatsen in jonge polders.
Poldervaaggronden – met een klei of zavelachtige bodem met veen dieper dan 80 cm in de ondergrond.
Xero-vaaggronden
Duinvaaggronden – in duinen en zandverstuivingen.
Ooivaaggronden – in hoofdzaak in stroomruggen van rivierkleigebieden en kwelderwallen in Groningen en Friesland.
 
Overzicht vaaggronden
            Gorsvaaggronden
    Initiale vaaggronden   Initiale vaaggronden   X
            Slikvaaggronden
            X
        Hydrozandvaaggronden   Vlakvaaggronden
            X
    Hydrovaaggronden       Drechtvaaggronden
            X
Vaaggrond.       Hydrokleivaaggronden   Nesvaaggronden
            X
            Poldervaaggronden
          X X
            Vorstvaaggronden
        Xero-zandvaaggronden   X
            Duinvaaggronden
    Xero-vaaggronden       X
        Xero-kleivaaggronden   Ooivaaggronden
             
In vaaggronden heeft nog weinig bodemvorming plaatsgevonden. Ze worden onderverdeeld in ongerijpte vaaggronden, hydrovaaggronden en xero-vaaggronden.
Initiale vaaggronden zijn zeer nat en nauwelijks gerijpt. De gerijpte bovengrond is niet dikker dan 20 cm.
Hydrovaaggronden zijn meer gerijpt
Xero-vaaggronden zijn de droge vaaggronden
Terug naar omschrijving