Gley en gleyverschijnselen
Indien de bodem langdurig verzadigd is met water en er geen zuurstof kan toetreden, zal een groot deel van de aanwezige Fe3+ reduceren tot Fe2+. De kleur van het bodemmateriaal wordt dan uniform grijs of blauwachtig. Roest- en reductievlekken kunnen in de bodem ontstaan in de zone die periodiek (door schommelingen van de grondwaterstand) met water is verzadigd.
De gleyverschijnselen in gleygronden hangen samen met het gedrag van ijzerverbindingen. De roestvlekken staan in verband met het voorkomen van driewaardige ijzerverbindingen, waarvan in de regel 0,2 tot 0,5% Fe 2O3 (oplosbaar in 10% HCl) voorkomt. De grijze kleuren, waarvan meestal ten onrechte wordt aangenomen dat ze de aanwezigheid van ferroverbindingen aangeven, zijn vrij zeker vooral de eigen kleuren van de kwartskorrels, die zichtbaar worden door het ontbreken van driewaardige ijzerverbindingen. (Knibbe, 1969)