Eerdgronden    
Hoofdlijnen
Eerdgronden zijn gronden met een minerale bovenlaag van donkere rulle aarde vermengd met plantenresten en stalmest. Het zijn meestal oude bouwlandgronden op onder meer essen
 
Meer informatie
Enkeerdgronden-- ontstaan op zandige bodems
Bruine enkeerdgronden --Vermoedelijk ontstaan door plaggenbemesting of door het gebruik van bosstrooisel.
Zwarte enkeerdgronden -- Ontstaan door bemesting met heideplaggen. Komt vooral voor op de essen van de zandgronden.
Tuineerdgronden -- ontstaan op klei
Tuineerdgronden -- gronden waar bagger werd opgebracht op een kleiige ondergrond. Vooral in West Nederland. Ook op terpen in het rivierengebied.
Hydro-eerdgronden -- vertonen natte kenmerken
Plaseerdgronden -- moerige eerdgronden met een meestal venige bovengrond, liggend op klei, die in de ondergrondslap is. Vooral in droogmakerijen.
Broekeerdgronden -- een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag met een zand of kleidek in de beekdalen op de zandgronden.
Zwarte beekeerdgronden -- met een zwartgeleurde donkere bovenlaag van minder dan 50 cm dikte. Er zijn roestvlekken (Gley) aanwezig. Ze komen veel voor in de lage zandgronden van de beekdalen. Wanneer de bovengrond moerig wordt, heeft men vooral te maken met overgangen naar broekeerdgronden.
Gooreerdgronden -- zonder gleyverschijnselen in het bovenste deel van het profiel; in hoofdzaak in laagten in zandgrondgebieden.
Woudeerdgronden – met een donkere bovengrond van 30 tot 50 cm dik, bestaande uit veraarde en met de ondergrond vermengd veen; gleyverschijnselen beginnen binnen 50 cm onder het maaiveld .
 
Overzicht eerdgronden
             
    Dikke enkeerdgronden   Enkeerdgronden   Zwarte enkeerdgrond.
          X X
            Broekeerdgronden
        Moerige eerdgronden   X
            Plaseerdgronden
          X  
            Beekeerdgronden
Eerdgronden   Hydroeerdgronden   Hydrozandeerdgronden   X
            Gooreerdgronden
            X
            Tochteerdgronden
            X
        Hydrokleieerdgronden   Leekeerdgronden
            X
            Woudeerdgronden
    Xero eerdgronde n.v.t.   X
             
Eerdgronden hebben een minerale bovenlaag van donkere (rulle) aarde (vermengd met plantenresten en stalmest).
Enkeerdgronden zijn ontstaan op zandige bodems.
Tuineerdgronden -- ontstaan op klei.
Hydro-eerdgronden vertonnen natte kenmerken.
Terug naar omschrijving