Brikgronden    
Brikgronden hebben een briklaag waarin minimaal 15 cm klei is ingespoeld; de briklaag kan tot 60 cm dik worden; de briklaag begint binnen 80 cm onder het maaiveld.
Kuilbrikgronden – hebben gleykenmerken en komen voor langs de Maas in gebieden met oude rivierklei en in lössgronden in Zuid-Limburg.
Xero-brikgronden
Xero-brikgronden komen voor in lössgronden in Zuid-Limburg en in oude rivierklei.
Raderbrikgronden – begint op 40 tot 50 cm diep.
Bergbrikgronden – bodems waar ten gevolge van erosie de briklaag aan het maaiveld grenst (dagzoomt). Dit is vooral op hellingen het geval.
Schematische overzicht
            x
    Hydrobrikgronden       Kuilbrikgronden
Brikgronden           x
            Bergbrikgronden
    Xero-brikgronden   Xero-brikgronden   x
            Radebrikgronden