Terug naar startpagina
Grazige vegetaties (& heide)
Herkenningstabel
Omschrijving codes G0-G10
G0 G1 G2 G3
G4 G5 G6 G7
G8 G9 G10  
Historie bermbeheer
Pioniers graslandbeheer
Betekenis grasland
Natuurtechnische aanleg
Inzaaien bloemrijke grasland
Levensgemeenschappen
Verhouding gras-bloemen
Maaifrequentie en maaitijdstip
FaunaVriendelijkbeheer
Minder gewenste kruiden
Omvorming
Beheeraspecten
Houtopslag
Bodemleven en -verdichting
Literatuur
Literatuur grasland
Artikel over inzaaien (pdf)
Bodem en wilde bijen (pdf)
Bodemverdichting (pdf)
Levende bodem (pdf)