Houtopslag in bermen onder bomen-
Bij en onder bomen kan bij extensief maaibeheer houtopslag optreden. Waar 2x per jaar worden gemaaid is dat aanzienlijk minder dan op plekken waar 1 keer per jaar wordt gemaaid. Vooral op tijdelijk open gronden lijkt houtopslag het sterkst. Bijvoorbeeld in afgeplagde of sterk bezanden bermen. Door de open zode is er dan weinig concurrentie van kruidachtige planten vooral door grassen. Houtige soorten hebben dan vrij spel. Vooral als op zandige bodems natuurontwikkeling is gewenst, is het wellicht beter om de bestaande vegetatie door maaien en afvoeren te verschralen. Per situatie moet dat worden onderzocht of overwogen. Bij in ieder geval 1 x per jaar maaien worden de eenjarige twijgen wel verwijderd, maar de stobben blijen zitten. In het jaar dat daarop volgt, lopen de stobben weer uit en leveren dan hogere scheuten op terwijl de stobben zelf dikker worden. Bij Amerikaanse eik varieert het opschot tot ca. 1.0 -1,5 m; bij robinia bereiken de eenjarige scheuten een hoogte tussen te 2 en 3 m. Bij boswilg varieert dat van ca. 1,5 tot 2 m.
 
Opslag ameriklaanse eik
 
Opslag ameriklaanse eik
 
Opslag ameriklaanse eik
 
Opslag ameriklaanse eik met afgestoven overjarigm maar geklepeld hout in het midden
 
 
Opslag van robinia
 
Opslag van boswilg
 
Opslag van bos wilg