Kenmerkende soorten  
Blauwe knoop T
  Roodpotige groefbij T
Echte koekoeksbloem T
  Tweekleurige zandbij T
Echte valeriaan T
Gewone brunel T
  Andoornbij (#) T
  Blauwe metselbij TB
Gewone dotterbloem T
Gewone engelwortel S T
  Gewone dwergzandbij T
  Viltvlekzandbij T
Grote ratelaar T
  Behangersbijen  
Grote kattenstaart T
  Kattenstaartbij # T
  Rietmaskerbij  
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Bonte viltbij  
  Gewone slobkousbij T
  Gewone geurgroefbij T
Grote wederik T
  Bruine slobkousbij #  
  Gewone slobkousbij # T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
Kale jonker S T
  Rietmaskerbij  
  Zandbijen  
Moerasrolklaver T
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Grasbij T
  Grote bladsnijder TB
  Grote wolbij TB
  Zilveren fluitje  
  Tuinbladsnijder TB
Moerasspirea T
Pinksterbloem  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Groefbijen T
Waterkruiskruid  
Overige soorten  
Adderwortel  
  Zandbijen  
Akkermunt  
Gewone dotterbloem T
Gewone smeerwortel T
  Gewone sachembij TB
  Rosse metselbij TB
Heelblaadjes T
  Kruiskruidzandbij # T
  Tronkenbij # TB
  Duinzijdebij  
  Wormkruidbij # TB
  Gedoornde slakkenhuisbij  
  Pluimvoetbij T
  Tuinbladsnijder TB
  Grasbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
Moerasstreepzaad  
Poelruit  
Scherpe boterbloem T
  Ranonkelbij # TB
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Erepijszandbij  
  Goudpootzandbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
  Blauwe metselbij TB
  Gehoornde metselbij T
  Rosse metselbij T
Veenwortel  
Vogelwikke  
  Gewone langhoornbij # T
  Blauwe metselbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij (T)
  Tuinbladsnijder TB
Watermunt  
  Gewone slobkousbij T
  Groefbijen  
  Grote bloedbij T
Witte klaver  
  Donkere zijdebij  
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Klaverdikpoot #  
  Gewone langhoornbij #  
  Blauwe metselbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Zilveren fluitje  
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
  Roodpotige groefbij  
  Gewone sachembij TB
Wolfspoot  
  Gewone slobkousbij T
Zompvergeetmij-nietje  
  Grasbij T
     
Terug naar overzicht G0-G10
G8 bodem nat, schaal tot voedselrijk
Legenda
Beschrijving en beheer