Drachtplanten/Bijenplanten G7
Kenmerkende soorten  
Beemdkroon T
  Knautiabij #  
  Breedbandgroefbij  
Gele morgenster T
  Pluimvoetbij T
  Roetbijen T
  Zandbijen T
  groefbijen T
Gewone brunel TB
  Andoornbij # TB
  Blauwe metselbij TB
Gewone margriet T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Matte bandgroefbij  
  Groepjesgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Glanzende bandgroefbij  
  Grasbij T
  Maskerbijen  
  Tuinbladsnijder TB
  Tronkenbij # TB
  Wormkruidbij # TB
Groot streepzaad  
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Breedbandgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij  
  Glanzende bandgroefbij  
Grote bevernel T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
Paardenbloem  
  Asbij T
  Breedrandzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Meidoornzandbij T
  Paardenbloembij  
  Roodbuikje  
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Valse rozenzandbij  
  Viltvlekzandbij T
  Vosje T
  Vroege zandbij  
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Matte bandgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
Pastinaak T
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Peen T
  Fluitenkruidbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone maskerbijB TB
  TuinmaskerbijB TB
Pinksterbloem  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Groefbijen  
Knoopkruid T
  Donkere zomerzandbij  
  Grasbij T
  Kruiskruidzandbij T
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Grote pimpernel T
  Zandbijen T
Madeliefje  
  Witbaardzandbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Vosje T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Zwartbronzen zandbij T
  Erepijszandbij  
  Groefbijen  
  Tronkenbij TB
  Bloedbijen  
  Wespbijen  
Rode klaver T*
  Geelstaartklaverzandbij  
  Klaverdikpoot  
  Gewone langhoornbij  
  Blauwzwarte houtbij TB
  Rosse metselbij TB
  Blauwe metselbij TB
Scherpe boterbloem  
  Ranonkelbij # TB
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Erepijszandbij  
  Goudpootzandbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
  Blauwe metselbij TB
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
Veldlathyrus T
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Gouden slakkenhuisbij  
Vogelwikke  
  Gewone langhoornbij # T
  Blauwe metselbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij (T)  
  Tuinbladsnijder TB
Overige soorten G7 alleen de voornaamste soorten voor wilde bijen
Aardaker T
  Gewone langhoornbij T
  Lathyrusbij # TB
  Gouden slakkenhuisbij  
Akkerwinde  
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Breedbandgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
Beemdooievaarsbek T
  Tweekleurige zandbij  
  Grote bladsnijder TB
  Groefbijen  
Bermooievaarsbek T
  Erepijszandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
Cichorei (wilde-) T
  Kleine roetbij T
  Kruiskruidbij T
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij # T
  Tuinbladsnijder TB
  Breedbandgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
Gewone ereprijs T
  Erepijszandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Rosse metselbij T
Gewone smeerwortel T
  Gewone sachembij TB
  Rosse metselbij TB
Gewoon barbarakruid T*
  Grasbij T
  Goudpootzandbij T
  Roodgatje T
Grote ratelaar T
Fluitenkruid  
  Fluitenkruidbij #  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Roodgatje T
  Variabele zandbij  
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Glanzende groefbij  
  Ingesnoerde groefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij  
Gewone berenklauw T
  Fluitenkruidbij #  
  Asbij T
  Gewone dwergzandbij T
  Goudpootzandbij T
  Grasbij T
  Meidoornzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
  Wimperflankzandbij  
  Zilveren zandbij  
  Zwartbronzen zandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij T
  Kortsprietmaskerbij T
  Kleine tuinmaskerbij T
  Tuinmaskerbij T
  Rosse metselbij T
Gewoon duizendblad T
  Duinzijdebij #  
  Kruiskruidzandbij # T
  Wormkruidbij # TB
  Tronkenbij # TB
  Grasbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Glanzend bandgroefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij
  Matte bandgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
Heggenwikke  
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Gewone langhoornbij # T
  Blauwe metselbij TB
Hondsdraf  
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Vosje T
  Witkopdwergzandbij T
  Gewone sachembij TB
  Bruine rouwbij TB
  Blauwe metselbij TB
  Rosse metselbij TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
Jacobskruiskruid T
  Kruiskruidbij # T
  Duinzijdebij #  
  Wormkruidbij # TB
  Tronkenbij # TB
  Grasbij T
  Tuinbladsnijder TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
Klein streepzaad T*
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Texelse zandbij # T
  Tweekleurige zandbij T
  Breedband groefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij T
  Grote roetbij  
  Keine roetbij # .T
  Pluimvoetbij # .T
  Tronkenbij T.B
Knolboterbloem T
  Ranonkelbij # TB
  Asbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Rosse metselbij TB
Kruipende boterbloem  
  Ranonkelbij # TB
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Viltvlekzandbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
Luzerne T
  Klaverdikpoot #  
  Gewone langhoornbij #  
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Lathyrusbij # TB
  Blauwe metselbij TB
  Grote wolbij TB
Vertakte leeuwentand  
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij TB
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
Witte klaver
  Donkere zijdebij  
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Klaverdikpoot  
  Gewone langhoornbij #  
  Blauwe metselbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Zilveren fluitje  
  Gehoornde metselbij TB
  Rosse metselbij TB
  Roodpotige groefbij  
  Gewone sachembij TB
     
Terug naar overzicht G0-G10
G7 voedselijke bodems
Legenda
Beschrijving & beheer