Kenmerkende soorten  
Echte kruisdistel  
  Zandbijen  
Gewone margriet T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij
  Matte bandgroefbij  
  Groepjesgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Glanzende bandgroefbij  
  Grasbij T
  Maskerbijen TB
  Tuinbladsnijder TB
  Tronkenbij # TB
  Wormkruidbij TB
Gewone rolklaver  
  Geelstaartklaverzandbij #
  Grasbij T
  Grote bladsnijder TB
  Grote wolbij TB
  Lathyrusbij # TB
  Zilveren fluitje #  
  Tuinbladsnijder TB
Gewoon biggenkruid  
  Texelse zandbij # T
  Wormkruidbij (#) T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Witbaardzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Breedbandgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone smaragdgroefbij  
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij TB
  Grasklokje  
  Klokjesdikpoot # TB
  Grote klokjesbij # TB
  Kleine klokjesbij # TB
  Grote bladsnijder TB
  Tweekleurige zandbij T
Hazenpootje T
  Donkere zijdebij  
  Geelstaartklaverzandbij  
  Roodpotige groefbij T
Kleine leeuwentand  
  Kleine roetbij # T
  Grote roetbij #  
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij # TB
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Tuinbladsnijder TB
Liggende klaver  
Muizenoor  
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Slanke groefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
Schermhavikskruid  
  Kleine roetbij # T
  Grote roetbij #  
  Pluimvoetbij # T
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Sikkelklaver  
  Klaverdikpoot #  
  Gouden slakkenhuisbij  
  Kleine wolbij  
Sint Janskruid T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Blauwe metselbij TB
  Tuinbladsnijder TB
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij
  Matte bandgroefbij T
Stijf havikskruid T
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Slanke groefbij  
  Zwarte toorts T
Overige soorten G6 alleen de voornaamste soorten voor wilde bijen
Dicht havikskruid  
  Zandbijen  
  Groefbijen  
  Tuinbladsnijder TB
Gele morgenster T
  Pluimvoetbij T
  Roetbijen  
  Zandbijen T
  groefbijen T
Gestreepte leeuwenbek  
  Grote wolbij TB
  Gewoon duizendblad  
  Kruiskruidzandbij # T
  Grasbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij
  Zesvlekkige groefbij  
  Wormkruidbij # TB
  Duinzijdebij  
  Tronkenbij # TB
Grijskruid T
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Zwartbronsen zandbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkop smaragdgoefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone maskerbij TB
Hopklaver  
  Grasbij T
  Groefbijen  
Jakobskruiskruid T
  Kruiskruidzandbij # T
  Duinzijdebij #  
  Wormkruidbij # TB
  Tronkenbij # TB
  Grasbij TB
  Tuinbladsnijder TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Klein streepzaad  
  Gewone dwergzandbij T
  Grasbij T
  Texelse zandbij # T
  Tweekleurige zandbij T
  Breedband groefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij T
  Grote roetbij  
  Keine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij TB
Knolboterbloem  
  Ranonkelbij # TB
  Asbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Rosse metselbij TB
Knoopkruid TB
  Donkere zomerzandbij  
  Grasbij T
  Kruiskruidzandbij T
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Peen  
  Fluitenkruidbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
Vertakte leeuwentand  
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij T
  Biggenkruidgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
   
Terug naar overzicht G0-G10
G6 bodem schraal, zandig totlemig
Legenda
beschrijving en beheer