Terug naar overzicht G0-G10
G5 kalkrijk löss, zavel en duinzand
Legenda
beschrijving & beheer
Kenmerkende soorten
Aardaker T
  Gewone langhoornbij T
  Lathyrusbij # TB
  Gouden slakkenhuisbij  
Beemdkroon T
  Knautiabij #  
  Breedbandgroefbij  
Bont kroonkruid TB
  Lathyrusbij # TB
  Kustbehangersbij  
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Blauwe metselbij TB
  Grote wolbij TB
Boslathyrus T
  Lathyrusbij # TB
  Gewone langhoornbij # TB
  Tuinbladsnijder TB
Donderkruid  
Echt bitterkruid T
  Kleine roetbij # T
  Grote roetbij zie boven #  
  Pluimvoetbij #  
  Tronkenbij # TB
  Kruiskruidbij T
  Gedoornde slakkenhuisbij T
  Breedbandgroefbij .T
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
  Matte bandgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Biggenkruidgroefbij T
  Gewone maskerbij TB
Veldsalie T
  Rosse metselbij TB
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Gouden slakkenhuisbij  
Viltig kruiskruid  
  Kruiskruidzandbij # T
  Groefbijen  
Wilde marjolein T
  Blauwe metselbij TB
  Gewone kegelbij TB
  Zandbijen  
  Wespbijen  
  Bloedbijen  
Overige soorten G5 alleen de voornaamste soorten voor wilde
bijen
Beemdooievaarsbek T
  Tweekleurige zandbij  
  Grote bladsnijder TB
  Groefbijen  
Esparcette T
  Zandbijen  
  Blauwe metselbij TB
  Grote wolbij TB
  Behangersbijen  
Gewone rolklaver T
  Geelstaartklaverzandbij #
  Grasbij T
  Grote bladsnijder TB
  Grote wolbij TB
  Lathyrusbij # TB
  Zilveren fluitje  
  Tuinbladsnijder TB
Gewoon duizendblad
  Kruiskruidzandbij # T
  Grasbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij
  Zesvlekkige groefbij  
  Wormkruidbij # TB
  Duinzijdebij  
  Tronkenbij # TB
IJzerhard T
Jacobskruiskruid T
  Kruiskruidzandbij # T#
  Duinzijdebij #  
  Wormkruidbij # TB
  Tronkenbij # TB
  Grasbij T
  Tuinbladsnijder TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Kattendoorn  
  Lathyrusbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij (T)  
  Tuinbladsnijder TB
  Gouden slakkenhuisbij  
  Grote wolbij TB
  Kleine wolbij  
Knikkende distel  
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Metselbijen  
  Kruiskruidzandbij T
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Peen T
  Fluitenkruidbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Tuinbladsnijder TB
  Breedbandgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
Rapunzelklokje T
  Klokjesdikpoot # T
  Grote klokjesbij # TB
  Kleine klokjesbij # TB
  Grote bladsnijder TB
  Tweekleurige zandbij T
Zwarte toorts T