Beemdkroon T
  Knautiabij #  
  Breedbandgroefbij  
borstelkrans T
  Andoornbij # TB
  Grote wolbij TB
  Blauwe metselbij TB
Duifkruid T
  Breedbandgroefbij  
Echte gamander T
  Grote wolbij TB
  Andoornbij # TB
Esparcette T
  Zandbijen  
  Blauwe metselbij TB
  Grote wolbij TB
  Behangersbijen  
Geel zonneroosje T
  Grasbij T
  Viltvlekzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Rosse metselbij TB
  Groefbijen  
Gewone rolklaver T
  Geelstaartklaverzandbij #  
  Grasbij T
  Grote bladsnijder TB
  Grote wolbij TB
  Lathyrusbij # TB
  Zilveren fluitje #  
  Tuinbladsnijder TB
Grote centaurie T
  Pluimvoetbij T
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
Grote tijm T
  Behangersbijen  
  Klokjesdikpoot (m) TB
  Wespbijen  
Gulden sleutelbloem T
  Gewone sachembij TB
  Gehoornde metselbij TB
  Tweekleurige zandbij T
Kruipend stalkruid  
  Lathyrusbij # TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij T
  Tuinbladsnijder TB
  Gouden slakkenhuisbij  
  Grote wolbij TB
  Kleine wolbij  
Ruige leeuwentand  
  Roetbijen #  
  Groefbijen  
  Zandbijen  
Ruige weegbree T
  Zandbijen  
  Groefbijen  
  Behangersbijen  
  Gewone maskerbij TB
Viltig kruiskruid  
  Kruiskruidzandbij # T
  Groefbijen  
Wilde marjolein T
  Blauwe metselbij TB
  Gewone kegelbij TB
  Zandbijen T
  Wespbijen T
  Bloedbijen T
Wondklaver  
Overige soorten G4 alleen de voornaamste soorten voor wilde bijen
Betonie T
  Grote wolbij TB
  Andoornbij # TB
  echt bitterkruid*  
Gewone margriet T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Matte bandgroefbij  
  Groepjesgroefbij  
  Biggenkruidgroefbij  
  Glanzende bandgroefbij  
  Grasbij T
  Maskerbijen  
  Tuinbladsnijder TB
  Tronkenbij # TB
  Wormkruidbij # TB
Knoopkruid T
  Donkere zomerzandbij  
  Grasbij T
  Kruiskruidzandbij T
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Gewoon duizendblad T
  Duinzijdebij #  
  Kruiskruidzandbij # T
  Wormkruidbij # TB
  Tronkenbij # TB
  Grasbij T
  Berijpte geurgroefbij  
  Donkere zomerzandbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Glanzend bandgroefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
Grasklokje T
  Klokjesdikpoot # TB
  Grote klokjesbij # TB
  Kleine klokjesbij # TB
  Grote bladsnijder TB
  Tweekleurige zandbij T
Jacobskruiskruid T
  Kruiskruidzandbij # T
  Duinzijdebij #  
  Wormkruidbij # TB
  Tronkenbij # TB
  Grasbij T
  Tuinbladsnijder TB
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
Kattendoorn  
  Lathyrusbij # TB
  Grote bladsnijder TB
  Kustbehangersbij (T)  
  Tuinbladsnijder TB
  Gouden slakkenhuisbij  
  Grote wolbij TB
  Kleine wolbij  
Kleine leeuwentand T
  Kleine roetbij # T
  Grote roetbij #  
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij TB
  Gewone geurgroefbij T
  Matte bandgroefbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Tuinbladsnijder TB
Knolboterbloem T
  Ranonkelbij # TB
  Asbij T
  Grasbij T
  Roodgatje T
  Viltvlekzandbij T
  Witbaardzandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Rosse metselbij TB
Knoopkruid T
  Donkere zomerzandbij  
  Grasbij T
  Kruiskruidzandbij T
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Muizenoor T
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Slanke groefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
Peen T
  Fluitenkruidbij  
  Gewone dwergzandbij T
  Witkopdwergzandbij T
  Breedkaakgroefbij  
  Gewone franjegroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone maskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
Sikkelklaver T
  Klaverdikpoot #  
  Gouden slakkenhuisbij  
  Kleine wolbij  
Veldsalie T
  Rosse metselbij TB
  Gewone behangersbij TB
  Grote bladsnijder TB
  Gouden slakkenhuisbij  
     
Terug naar overzicht G0-G10
G4 bodems kalkhoudende tot kalkrijk
Legenda
beschrijving en beheer