Kenmerkende soorten  
  Blauwe bosbes #  
  Bosbesbij #  
  Roodgatje  
  Valse rozenzandbij  
  Vosje  
Struikhei  
  Heidezandbij #  
  Zilveren zandbij  
  Donkere zomerzandbij  
  Wimperflankzandbij  
  Heideviltbij  
  Heidezijdebij #  
Tormentil T
  Brilmaskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Gewone dwergzandbij T
Valkruid T
Verfbrem  
  Megachile willughbiella TB
Viltganzerik T
  Donkere zomerzandbij  
  Groefbijen  
Kleine tijm T
Overige soorten
Dichthavikskruid  
  Zandbijen  
  Groefbijen  
  Tuinbladsnijder TB
Echte guldenroede T
  Tronkenbij # TB
  Kruiskruidzandbij # T
  Gewone geurgroefbij T
Gewoon biggenkruid T
  Paardenbloembij #  
  Texelse zandbij # T
  Wormkruidbij # TB
  Grasbij T
  Tweekleurige zandbij T
  Witbaardzandbij T
  Roodpotige groefbij T
  Breedbandgroefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone smaragdgroefbij  
  Matte bandgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij  
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Tronkenbij TB
Gewone dophei T
  Ericabij (alleen in natuurgebied)  
  Groefbijen  
Grasklokje T
  Klokjesdikpoot # TB
  Grote klokjesbij # TB
  Kleine klokjesbij # TB
  Grote bladsnijder TB
  Tweekleurige zandbij T
  grote ratelaar*  
  hengel  
Knoopkruid T
  Donkere zomerzandbij  
  Grasbij T
  Kruiskruidzandbij T
  Pluimvoetbij T
  Tronkenbij TB
  Breedbandgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Zesvlekkige groefbij  
  Gewone behangersbij TB
  Tuinbladsnijder TB
Mannetjesereprijs T
  Groefbijen  
  Zandbijen  
Muizenoor T
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Slanke groefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
Rode bosbes T
  Bosbesbij #  
  Zwartbronzen zandbij T
Schermhavikskruid T
  Kleine roetbij # T
  Grote roetbij #  
  Pluimvoetbij # T
  Zandbijen  
  Groefbijen  
Stijf havikskruid T
  Grote roetbij #  
  Kleine roetbij # T
  Pluimvoetbij # T
  Slanke groefbij  
  Zesvlekkige groefbij  
Valse salie
  veel hommels  
Zandblauwtje T
  Brilmaskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij  
  Weidemaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Rode maskerbij  
  Roodpotige groefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Gewone smaragdgroefbij T
  Glanzende groefbij  
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Donkere zomerzandbij  
  Witbaardzandbij T
     
Terug naar overzicht G0-G10
G2 heidevegetaties
Legenda
beschrijving & beheer