Bodem en biodiversiteit: een levende stad of een spookstad
Op het land zijn planten afhankelijk van de bodem. En dat is veel meer dan grond, lucht, water en voedingsstoffen. Net als boven de grond komt er in de grond een levensgemeenschap voor die onmisbaar is voor plantengroei. Zonder bodemleven zijn er ook geen planten. Schimmels, wormen, bacterien, kevers, aaltjes dragen allemaal bij aan de groei van planten. Daarnaast leven heel veel andere kleine dieren in de grond of maken daar een nest. Dat zijn onder meer bijen, graafwespen, mieren, kevers.

De bodem is een zeer complexe ruimte waar van alles gebeurt. Als je het met een sprookje vergelijkt, is het te zien als een stad, met wegen. pleinen en kanalen met een samenleving die zorgt dat de stad functioneert. Het is een voorbeeld van hergebruik van materiaal, 'dode' plantaardige materialen worden omgezet in voedingsstoffen, schimmels en planten helpen elkaar om in leven te blijven, bacterien zetten moleculen om in deeltjes die door planten kunnen worden opgenomen. Wormen en andere in de grond kruipende dieren zorgen voor de luchtcirculatie. Zonder deze luchtcirculatie sterft de stad. Het is alsof Amsterdam in een spook stad is veranderd.

We zijn hard op weg om van de bodem een spookstad te maken. Met megazwaar materiaal maaien we onze bermen en grasvelden. En dan doen we dat ook nog eens met de stofzuigermaaier.Natuurlijk wordt dat goed gepraat, maar knip in de maaitijd eens een vierkante meter gras af en leg het in de huiskamer, dan weet je ook wat er allemaal is mee gezogen.
Voor een meer gedetailleerde uitleg wordt verwezen naar onderstaande literatuur en de pdf (links)
Brussaard, L., Govers, F. P. M., & Buiter, R. (Eds.). (2016). Leve(n) de bodem. De basis onder ons bestaan. Den Haag: Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. 97 pp
Deyn, G.B., C.E. Raaijmakers & W.H. van der Putten. 2004. Bodemfauna bevordert herstel van soortenrijke graslanden. De levende natuur105 (1): 10-12.
Kemmers, R., 2012. Zijn bodemorganismen van belang voor heerstel van verzuurde bossen?. De levende natuur 113 (1): 24-28.
Lowenfels, J. & W. Lewis, Het bodemvoedselweb
Oude, J., B. Muys, F. Mohren & K. Verhyen (red.), 2010. Bosecologie en Bosbeheer. 674 pp.