script language="Javascript1.2">
 
Literatuur: Muurvegetaties
Andeweg, R. (2000). Muurplanten in de stad. De Levende Natuur 101 (3): 205-206.
Andeweg, R. (1994). Muurplanten in Rotterdam. Natuurmuseum, Rotterdam, pp. 63.
Denters, T. (1996). Erigeron karvinskianus DC (muurfijnstraal), een nieuwe inheemse urbane soort. Gorteria 22: 141-147.
Denters, T. (1991). De muurflora van de stad aan het Spaarne. Haarlemse walmuren: van alle kanten bekeken. Natura 88 (4): 82-85.
Denters, T. (2001). Amsterdam 'Wilde plantenstad'. In: H. van Halm, G. Timmermans, H. Koningen, R. Bouman, M. Melchers & J. Kazus (red.), De wilde stad, 100 jaar natuur van Amsterdam. KNNV uitgeverij, Utrecht, pp. 104-111.
Dijkstra, S.J. & H. Dijkstra (1986). Bijzondere muurvarenvegetaties in de gemeente Stadskanaal: inventarisatie, beheer, behoud en herstel. Staatsbosbeheer, pp. 17.
Douwes, R., E. Dijkhuis, A. Hospers, R. Jalving (1998). Muurplanten van de diepenring. KNNV, afd. Groningen, pp. 57.
Dupae, E. & Stulens, H. (2001). Muurbloemen in Sint Truiden: daar kijk je van op. Natuurhistorisch Maandblad 90 (4): 61-68.
Eysink, A.Th.W. (1985). Varens in voegen. De Levende Natuur 86 (4): 143-147.
Florusse, P. (1978). Tongvarens in straatputten. Natura 75 (10): 291-292.
Freijer, J. & W. de Winter (1984). Perronkantjes. Rapport N.J.N. afd. Bakkum, pp. 66.
Graatsma, B.G. (1989). Levende muren. De muur als groeiplaats voor wilde planten. Natuurhistorisch Maandblad 78 (10): 147-159.
Ham, R. (2000). Varens in Delft. KNNV afd. Regio Delft, pp. 55.
Hermy, M. & G. de Blust (1997). Punten en lijnen in het landschap. Schuyt, Haarlem: Van de Wiele, Brugge, pp. 336.
Kruyntjes, B. & B.G. Graatsma (1997). Een reduit voor muurbloem en stengelomvattend havikskruid. Natuurhistorisch Maandblad 86: 223-228.
Landuyt, W. van & G. Heyneman (1999). Varens op muren van Gent. Dumortiera 74: 2-10.
Londo, G. (1992). Over mortels voor muren in heemtuinen. Oase, 9-10
Maes, P.A. (1997). Muurplanten in Zeeland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Zuidwest, Dordrecht, pp. 61.
Maes, B. & P. Bakker (2002). Evaluatie beschermingsplan muurplanten. Muurplantenbeleid in de periode 1988-2000. Ministerie van Landbouw en Visserij, Expertisecentrum LNV, Rapport EC-LNV nr. 2002, pp. 126.
Meertens, M.H., J.H.J. Schaminee & E.J. Weeda (1998). Asplenietea Trichomanus (Muurvaren-klasseIn) In: Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff 1998. De vegetatie van Nederland 4: kust en binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press, Leiden, pp. 346.
Mulder, T.J.D. (1988). Bedreigde muurplanten in Limburg. Natuurhistorische Maandblad 77 (1): 9-10.
Segal, S. (1962). De floristiek van oude muren. Gorteria 1: 71-74.
Segal, S. (1969). Ecological notes on wall vegetation. Junk, Den Haag, pp. 325.
Segal, S. (1969). De flora van muren in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 58 (1): 13-16.
Sperber, H.H. (2003). Die Natursteinmauer: ein prägender Kleinlebensraum in Städten und Dörfer. Stadt und Grün 52 (8): 36-40.
Weeda, E.J. (1976). De sluismuren van het kanaal Almelo-Nordhorn. De Levende Natuur 79: (1)19-22.
Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2000). Atlas van plantengemeenschappen in Nederland 3: Kust en binnenlandse pioniermilieus. KNNV Uitgeverij, Utrecht, pp. 256.
Werkgroep Bedreigde Muurplanten (1988). Handleiding voor bescherming van bedreigde muurplanten. Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, Den Haag, pp. 91.
Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo (1970). Wilde planten, flora en vegetatie van onze natuurgebieden 1. Vereniging van behoud van natuurmonumenten in Nederland, pp. 320.