script language="Javascript1.2">
 
Literatuur: introductie plantensoorten: inzaaien uitplanten
Bakker, P. & E. Boeve, 1985. Stinzenplanten. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 's-Graveland (Terra, Zutphen). 168 p.
Berg, G.J. Berg, M.E. Butter & R.J. Strykstra, 1996. (Her)introductie van planten, verrijking of vervalsing. Rapport 41, Biologiwinkel Rijksuniversiteit Groningen. 54 p.
Groenendael, M.J., 1985. Floravervalsing: de mening van een oecoloog. De Levende Natuur 86, 4: 138-142.
Hengeveld, R. & F. van den Brink, 1998. Wat is een exoot. De Levende Natuur 99 (1): 2-5.
Koningen, H., 2004. Creative management. In: Dunnett, N. & J. Hitchmough. The dynamic landscape: design, ecology and management of naturalistic urban planting, Spon Press, London. 256-292.
Kowarik, I., 1990. Ecological consequences of the introduction and dissemination of new plantspecies: an analogy with relaese of genetically engineered organisms. In: Leskien, D. & J. Spangenberg (eds.), 1990. European workshop on law and genetic engineering. BBU verlag, Bonn: 67-71.
Kwak, M.M. & T. Schwab-Vos, 1999. Bloemzaadmensels voor hommels, # en vlinders: handig of niet? Natura 96, 2: 41-43.
Londo, G. & H.N. Leys, 1979. Stinzenplanten en de Nederlandse flora. Gorteria 9, 7/8: 247-257.
Londo, G. & J. den Hengst, 1993. Tuin vol wilde planten. Vereniging Natuurmonumenten, ' s-Graveland. 144 p.
Londo, G. & R. van der Meijden, 1991. (Her-)introductie van plantesoorten: floravervalsing of natuurbehoud? De Levende Natuur 92, 5: 176-182.
Londo, G., 1977. Natuurtuinen en parken. Thieme, Zutphen. 135 p.
Londo, G., 1984. Zijn uitplanten en inzaaien zinvolle maatregelen bij het natuurbeheer? De Levende Natuur 85, 5: 130-131.
Londo, G., 1991. Natuurbeheer in Nederland 4: Natuurtechnisch bosbeheer. Pudoc, Wageningen. 190 p.
Londo, G. & H.N. Leys, 1979. Stinzenplanten en de Nederlandse flora. Gorteria 9, 7/8: 247-257.
Londo, G. & J. den Hengst, 1993. Tuin vol wilde planten. Vereniging Natuurmonumenten, ' s-Graveland. 144 p.
Londo, G. & R. van der Meijden, 1991. (Her-)introductie van plantesoorten: floravervalsing of natuurbehoud? De Levende Natuur 92, 5: 176-182.
Londo, G., 1977. Natuurtuinen en parken. Thieme, Zutphen. 135 p.
Londo, G., 1984. Zijn uitplanten en inzaaien zinvolle maatregelen bij het natuurbeheer? De Levende Natuur 85, 5: 130-131.
Londo, G., 1991. Natuurbeheer in Nederland 4: Natuurtechnisch bosbeheer. Pudoc, Wageningen. 190 p.
Schippers, W & M. Gardenier, 1999. Introductie van inheemse flora. IKC Natuurbeheer, Wageningen. 64 p.
Weijden, H. van de & W. Schippers, 1996. Aanleg en ontwikkeling van natuurrijke wegbermen. IKC Natuurbeheer, Wageningen. 52 p.
Westhoff, V., 1994. Introductie van inheemse plantesoorten. Natuurhistorisch Maandblad 83, 10: 170-174.