script language="Javascript1.2">
 
Literatuur: Autochtoon plantmateriaal
Dam, B. van & S. de Vries (1998). In de voetsporen van de eik, postglaciale herkolonisatie-routes. De Levende Natuur 99 (1): 38-41.
Grimberg, G.T.M. (2000). Marktaandeel autochtoon bosplantsoen stijgt. Vakblad Natuurbeheer 9: 148-149.
Gromberg, G.T.M. (1996). Resultaten project genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken belangrijk voor LNV-beleid over biodiversiteit. Vakblad Natuurbeheer 4: 45.
Heybroek, H.M. (1992). Behoud en ontwikkeling van het genetische potentieel van onze bomen en struiken. Dorschkamprapport 684. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen, pp. 34.
Kettelaar, H. (1993). Stichting Bronnen. Bomennieuws 5: 117-119.
Kranenborg, K.G. & S.M.G. de Vries (2001). Internationaal herkomstonderzoek beuk in Nederland. Alterra rapport 286. Wageningen, pp. 36.
Maes, B. & Chr. Rövekamp (1996). Oude landschapselementen als schatkamer van houtige gewassen. Tuin & Landschap 18 (20): 44-47.
Maes, B. & L. Albers (2001). Historie belangrijkste uitgangspunt bij laanbeheer. Tuin & Landschap 23 (11): 46-49.
Maes, B. (red.) (2006). Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen: herkenning, verspreiding, geschiedenis en gebruik. Boom, Amsterdam, pp. 376.
Maes, B. (1993). Onze inheemse boomsoorten. Bomennieuws 5: 101-104.
Maes, B. (1993). Sortiment van inheemse bomen en struiken geen utopie. Groen 49 (10): 19-23.
Maes, B. (1992). Genetische verarming van bomen en struiken. Natuur en milieu 16 (5): 11-15.
Maes, B. (1998). Hoe inheems zijn onze inheemse bomen en struiken? De Levende Natuur 99 (1): 31-37.
Maes, B. (2001). Bomen en geschiedenis. In: Moens, F. & R. de Weerd (red.), Bomen en mensen: een oeroude relatie. Boom, Amsterdam, pp. 17-42.
Maes, N.C.M. & C.J.A. Rövekamp (1995). Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken. Deelproject: inventarisatie inheems genenmateriaal in het zeekleigebied van Zeeland en aangrenzende gebieden. LNV Directie Zuid-West, pp. 79.
Maes, N.C.M. & C.J.A. Rövekamp (1997). Oorspronkelijk inheemse houtige gewassen in Drenthe. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen. Provincie Drenthe, Assen, pp. 110.
Maes, N.C.M., (1993). Randvoorwaarden en knelpunten bij het behoud en toepassing van inheems materiaal. IBN-Rapport 20. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen.
Maes, N.C.M., (1993). Genetische kwaliteit van inheemse bomen en struiken. Deelproject: Randvoorwaarden en knelpunten bij het behoud en toepassing van inheems materiaal. IBN-Rapport 20. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen, pp. 86.
Maes, N.C.M. (1993). Inventarisatie van inheems genenmateriaal in Oost Twente, Rivierengebied en Zuid-Limburg. IBN-Rapport 41. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen, pp. 72.
Maes, N.C.M. (2000). Oud bos als bron van autochtone bomen en struiken. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 72 (4): 134-139.
Maes, N.C.M. (2002). Bomen en struiken in Nederland: inheems, autochtoon, exoot en archeofiet. Gorteria 28 (1): 1-20.
Maes, N. & C. Rövekamp (2002). De Veluwe een schat aan oude bosplaatsen, een unieke genenbron. Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (3): 2-9.
Maes, N.C.M., T. van Vuure & G. Prins (1991). Inheemse bomen en struiken in Nederland. Stichting Kritisch Bosbeheer en Directie Bos- en Landschapsbouw, Utrecht, pp. 106.
Rövekamp, C.J.A., N.C.M. Maes & H.Th.J. Ketelaar (1997). Genetische kwaliteit van inheemse bomen en struiken. Werkdocument W-135. IKC Natuurbeheer, Wageningen, pp. 61.
Rövekamp, Chr. (2005). Oude boskernen op de Veluwe een nieuwe beheervisie is gewenst. De Levende Natuur 106 (2): 60-65.
Stolk, T. (1992). Genetische verarming van echt inheemse bomen economisch riskant. Tuin & Landschap 14 (2): 32-35.
Wijdeveen, S.M.I., J. Buitenveld, H. van Blitterswijk & A.F.M. van Hees (2002). De betekenis van autochtone bomen en struiken: achtergronden van begrip en de betekenis in beleid, beheer en uitvoering. Alterra-rapport 615. 54 p.
Zonder van, J. (1997). Ontwikkeling bij de certificering van autochtone bomen en struiken. Vakblad Natuurbeher 6: 105-106.