Voornaamste Opdrachtgevers vanaf 2012
- Gemeente Amsterdam 2017. Inventarisatie wilde bijen Amsterdamse bos en advies bijenbeheer
- Gemeente Utrecht 2015-2016: Facebook acties, workshops en excursies
- VITENS 2016: bijenbeheer
- Departement Leefmilieu, Natuur & Energie Vlaanderen 2016: bijenbeheer platteland
- Den Haag, 2016 bijenbeheer
- Amsterdam dro 2014-2015: workshops met burgers, beheerders etc., advies, inventarisatie wilde bijen (bijenmakerlaar)
- Almere: workshops ecologisch beheer en advies.
- Amsterdam Stadsdeel Oost: advies capasiteit drachtgebied voor honingbijen.
- Amsterdam Stadsdeel Zuid 2014: inventarisatie en workshops (bijenmakelaar)
- Ballast Nedam: workshops voor opdrachtnemers en belanghebbende organisaties en advies bermberheer voor bijen (bijenmakelaar).
- Gemeente Odoorn (provincie Drente): workshop bermbeheer
- Cursus Centrum Cambium: (nationale bomenbank) bomen en heesters voor bijen. 4x (2014-2016)
- Waterschap Hunze Aas: maaiadvies voor wilde bijen.
- Van Hall Larenstein: onder meer studenten begeleiding onderzoek wilde bijen
- 0ntwerpbureau 2015: cursus kleinschalig groen
- Zoetermeer
- Ontwikkelingscentrum: advies floriade
- PoelenWerkGroep Brummen: meerdaagse poelencursus
- Provincie Antwerpen: diverse symposia
- Provincie Vlaams-Brabant: sympiosium
- Rotterdam: symposium
- Rotterdam-Noord: workshops. cursus houtige gewassen en kruidachtige vegetaities voor bijen.