script language="Javascript1.2">
Tegeltuinen
Enkele decennia geleden werden trottoirs intensief bespoten met onkruidbestrijdingsmiddelen. Toen men daarmee stopte kregen veel planten, waaronder tientallen tuinplanten, een kans om zich te ontwikkelen. Vaak in minder dan een cm voegbreedte ontstonden decoratieve begroeiingen. Als er op een cm breedte zo iets mogelijk is dan kan er op een steen- of tegelbreedte veel meer zoals de onderste drie foto's laten zien. Op al deze smalle plekken zijn bijen gezien.
Tegeltuinen zijn tuintjes met de grootte van één tot enkele tegels of stenen, soms gevelbreed. Ze liggen gewoonlijk tegen een gevel aan onder het raam of naast de voordeur.
Maatvoering -- De minimale oppervlakte bedraagt gewoonlijk ca. 0,3 x 0,3 m, bij een ander soort plaveisel minimaal 0,2 x0,2 m. Waar wat meer ruimte aanwezig is, zoals bij brede trottoirs in oudere buurten, zijn tegeltuinen ook geschikt om struiken wat meer te laten uitgroeien. Dan kan de ingenomen oppervlakte oplopen tot ca 2 meter vanaf de muur.

Begroeiing – Tegeltuinen worden meestal gebruikt voor het planten van leiplanten zoals klimrozen of vuurdoorn en vaak kleine sierstruiken als Hortensia, Spirea, Hibiscus. Vaak gebeurt dit in combinatie met andere soorten exotische planten of eenjarige perkplanten. Soms zijn er ook inheemse soorten aangeplant of spontaan aanwezig. Het lijkt er op dat stokrozen het meest worden toegepast. Het zijn planten die al voldoende hebben aan 2-4 cm open grond. Ze stellen weinig eisen aan de bodem en zaaien zich bovendien zeer gemakkelijk uit.

Fauna -- Op vrijwel alle plekken, zelfs de meest geïsoleerde worden stokrozen door hommels bezocht. Vuurdoorn wordt bezocht door hommels, honingbijen en kleine solitaire bijen. Bessen van vuurdoorn worden vooral door merels en zanglijsters gegeten.

 
 
Alyssum en leeuwenbek is hier uitgezaaid of aangeplant; ze kunnen ze door zaadvorming jarenlang stand houden. (Maarsen 1991)
 
Bezemkruiskruid - Sinds ca. 1985 is bezemkruiskruid buiten Zuid-Limburg enorm toegenomen. hij vestigt zich vaak in smalle speten in verhardingen. (Almelo 1995)
 
Stijve zonnebloem - Een gemakkelijke plant voor een smalle strook tegen het huis. (Amsterdam 2002)
 
Tegeltuin - Als hier nog een paar extra stenen worden verwijderd, kan er meer. (Utrecht 1996)
 
Oostindische kers, lavendel en goudsbloem zijn hier vooral goed voor hommels en honingbijen (Utrecht 1996)
 
Smeerwortel - Als de grond niet te droog is, kan gewone smeerwortel fors uitgroeien, op deze plek wordt hij ook door hommels bezocht. (Utrecht 1996)