Op deze pagina worden planten voor rotstuinen genoemd waarop foeragerende, honingbijen, hommels en andere wilde bijen zijn waargenomen.
 
Allium molly - look: Bol: mei-jun, geel, bloeiwijze een scherm, 0,2-0,3. Vochtige, matig voedselrijke bodems; onder loofhout beplanting; licht beschaduwd. Fauna: honingbij, hommels.
Allium schoenoprasum - Bieslook: bol: mei-jul, roze-violet, bloeiwijze een hoofdjesachtig scherm, 0,2-0,4. Min of meer droge tot vochtige, schrale tot matig voedselrijke, al dan niet kalkhoudende bodems van nature op grazige, winternatte, plekken langs rivieroevers; verwilderd op veel andere plaatsen in bermen, dijken, langs spoorwegen, voormalige boerenerven en in de bebouwde kom. Zon-licht beschaduwd. (inheems), Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Alyssum repens - Liggend schildzaad: vaste plant: apr-mei, geel. 0,2-0,5, min of meer liggend tot opgaande stengels. Droge, kalkhoudende, schrale bodems of stenig substraat. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Anchusa officinalis - Gewone ossentong: tweejarig: mei-sep, blauwpaars. 0,3-1,0. Droge, schrale, zandige en kalkhoudende, min of meer open bodems; in de duinen, wegbermen en op spoorweg-, industrie- en parkeerterreinen in de duinstreek. Zon (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Anthemis tinctoria - Gele kamille: vaste plant: jun-sep, geel, bloeiwijze alleenstaand, kortlevende vaste plant; 0,4-0,7. Droge, open, schrale tot matig voedselrijke bodems en op stenig substraat; voornamelijk op gruizige bodems van spoorwegen en op verweerde muren. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, wilde bijen, vlinders.
Anthericum liliago - Grote Graslelie: bol: mei-jun, wit, bloeiwijze een tros, 0,3-0,6. Zomerdroge, zwak zure tot licht kalkhoudende bodems en stenig substraat. Zon. .(inheems); Fauna: honingbij, wilde bijen.
Anthyllis vulneraria - Wondklaver: vaste plant: mei-jun, geel, bloeiwijze een hoofdje, stengels liggend. 0,15-0,6. Meestal op droge, voedselarme kalkhoudende zandige bodems; op min of meer open gronden; in grazige vegetaties in de duinen, en in wegbermen door de duinen; verder veel op spoorwegterreinen in noord- en Zuid-Holland en in (Geen suggesties); op spoorwegterreinen ook als pionierplant. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels.
Antirrhinum majus - Grote leeuwenbek: eenjarig: jun-aug, rood-geel, bloeiwijze een aarvormige tros; (overblijvend op vorstvrije plekken),0,4-0,8. Vochthoudende tot iets droge, matig voedselrijke, neutrale bodems of stenig substraat; overblijvend in zachte winters, maar zeer gevoelig voor winternatte bodems. Zon. (uitheems); Fauna:hommels.
Arabis blepharophylla - Rijstebrij: vaste plant: mrt-mei, roze-purperachtig. kortlevend, 0,15-0,25. Vochthoudende tot enigszins droge, voedselarme bodems en substraten; zeer gevoelig voor winternatte bodems. zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels.
 
Berteroa incana - Grijskruid: eenjarig: jun-sep, wit. 0,2-0,8. Droge, zandige tot lemige, matig voedselrijke bodems; op open plaatsen, op spoorweg- en industrie- en haventerreinen, op min of meer open grazige bermen en taluds. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, wilde bijen, vlinders.
Buddleja davidii - vlindersderstruik: heester: h1j, jul-okt, paars tot wit, bloeiwijze een eindstandige pluim. Phan, tot 3,0xb indien jaarlijkse gesnoeid; ongesnoeid 5b. Droge tot min of meer vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke bodems en stenig substraat; op alle soorten min of meer open minerale bodems en verweerde muren, tussen plaveisel, basaltglooiingen en kades; vooral in de jaren tachtig talrijk op spoorwegemplacementen; op haven en industrieterreinen. Zon (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, vlinders.
 
Campanula carpatica - Karpatenklokje: vaste plant: jun-sep, blauw, bloeiwijze alleenstaand. 0,15-0,4.Vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke zandige tot kleiige bodems; mag in de winter niet nat staan. Zon-lichte schaduw. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Campanula portenschlagiana - Klokje: vaste plant: jun-aug, blauw, bloeiwijze een zeer losse pluim. 0,1-0,15. Enigszins vochtige, leemhoudende tot kleiachtige bodems. Zon. (uitheems):, Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Campanula poscharskyana - Poscharsky's klokje: vaste plant: jun-sep, blauw, bloeiwijze pluimachtig vertakt, min of meer liggende stengels. 0,25-0,5. Enigszins vochtige tot vochthoudende, zandige tot kleiige bodems; verdraagt geen natte bodems in de winter. Zon. (uitheems) ; Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Campanula rotundifolia - Grasklokje: vaste plant: jun-sep, blauw, bloeiwijze een armbloemige pluim; plant kaal, stengelbladen lijnvormig. 0,15-0,4. Droge tot vochthoudende, voedselarme tot iets voedselrijke, zandige bodems of stenig substraat; in grazige vegetaties; in graslanden, weg-, kanaal- en spoorbermen, op spoor- en rivierdijken, Droge greppelkantjes, spoorwegemplacementen, tuinwallen en oude, verweerde muren. Zon-licht beschaduwd. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Centaurea montana - Bergcentaurie: vaste plant: mei-sep, blauw en roodachtig, bloeiwijze alleenstaand. 0,3-0,6. Droge tot iets vochtig, kalkhoudende bodems; deze zonminnende plant houdt van enige onbegroeide ruimte om zich heen. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels.
Centaurea scabiosa - Grote centaurie: vaste plant: jun-aug, paars, bloeiwijze alleenstaand. 0,5-1,2. Droge tot vochthoudende, vrij schrale tot enigszins voedselrijke, kalkhoudende, zandige en lemige bodems; in grazige vegetaties en soms in zoomvegetaties; in graslanden, langs holle wegen, op spoordijken en in spoorweginsnijdingen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Centranthus ruber - Rode spoorbloem: vaste plant: jun-aug, rood-bleekrood, bloeiwijze een bijscherm, plant grijs- tot blauwachtig groen. 0,6-1,0, b1/1. Droge tot iets vochtige, neutrale en liefst kalkhoudende bodems en substraten; meestal op stenig substraat; zoals rotswanden, muren, trottoirranden, vooral tegen muren en steenglooiingen. Zon. (uitheems); Fauna:hommels, vlinders.
Cistus albidus - Cistus: heester, groenblijvend: h2j, jun-sep, lila-roze. tot 1,2x. Vochthoudende, matig voedselrijke, maar niet te kalkrijke bodems; verdraagt geen matige tot strenge vorst. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij.
Cistus incanus - Cistus: heester, groenblijvend: h2j, jun-aug, purper-roze, bloeiwijze een eindelings bijscherm, tot 1,0x. Vochthoudende, matig voedselrijke, maar niet te kalkrijke bodems; verdraagt geen matige tot strenge vorst. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels.
Clinopodium acinos - Kleine steentijm: eenjarig: jun-sep, paarsblauw, bloeiwijze okselstandig; Ther/Cham: 0,15-0,25. Iets vochtige tot droge, kalkhoudende bodems; veelal in min of meer open grazige vegetaties. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Clinopodium calamintha - Kleine bergsteentijm: vaste plant: jun-sep okt, witroze, bloeiwijze een aar. 0,3-0,6. Droge, schrale tot matig voedselrijke, liefst kalkhoudende bodems; ook op stenige en gruisachtige plaatsen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Cymbalaria muralis - Muurleeuwenbek: vaste plant: mei-sep, blauw, loeiwijze alleenstaand, okselstandig. 0,15-0,8. Op vochtige tot iets droge oude en verweerde muren en stenig substraat; Zowel vrijstaande muren als die van oude gebouwen en kademuren; verder beschoeiingen van beken, op stenige plaatsen op spoorwegemplacementen, op het plaveisel en tegen muren en straatmeubilair; afhankelijke van de vochtigheid zon-halfschaduw. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
 
Dianthus carthusianorum - Kartuizer anjer: vaste plant: jun-aug, rood; een grasachtige plant. 0,3-0,5. Vrij droge, voedselarme, niet zure tot zwak kalkhoudende bodems. Zon. (inheems); Fauna: vlinders.
Dianthus deltoides - Steenanjer: vaste plant: jun-sep, roodachtig, zodenvormend. 0,15-0,35. Droge, min of meer voedselarme zandige, zwak zure bodems; in lage grazige vegetaties, onder meer in wegbermen, rivierduinen. Zon. (inheems); Fauna: vlinders.
Diplotaxis tenuifolia - Grote zandkool: vaste plant: jun-okt, geel; 0,3-0,7. Min of meer open, droge, matig voedselrijke en veelal kalkhoudende bodems; op allerlei open plaatsen; op haven-, industrie- en spoorwegterreinen, langs wegen, op open taluds van spoordijken en steenglooiingen, tussen plaveisel, tegen muren en straatmeubilair, op vluchtheuvels en in stadsplantsoenen). Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Erigeron karvinskianus - Muurfijnstraal: vaste plant: jun-aug, wit. 0,2-0,5, b3/2. Op stenig substraat; oude muren, kades, plaveisel. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, wilde bijen.
Eryngium campestre - Echte kruisdistel: vaste plant: jul-aug, wit, bloeiwijze een scherm bol en hoofdjesachtig; blad met scherpe harde stekelpunten. 0,2-0,8, b1/1. Enigszins vochthoudende tot zomerdroge vaak kalkhoudende, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; in uiterwaarden, rivierduinen, op rivier- en spoordijken, in spoorbermen en basaltglooiingen bij kanaalmondingen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Eryngium maritimum - Blauwe zeedistel: vaste plant: jun-aug, blauw, bloeiwijze een scherm bol en hoofdjesachtig; blad met scherpe harde stekelpunten. 0,3-0,6, b1/1. Droog, kalkrijk open duinzand; in de zeereep op open stuivende plaatsen; verder in de badplaatsen op allerlei open en onbebouwde plekken tussen de bebouwing; ook tussen plaveisel en tegen straatmeubilair. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, vlinders.
Eryngium planum - Kruisdistel: vaste plant: jun-jul, blauwachtig, bloeiwijze een scherm bol en hoofdjesachtig; blad met scherpe harde stekelpunten. 0,8-1,0, b1/1. Vochthoudende tot droge, voedselarme tot schrale, neutrale, humusarme bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Filipendula vulgaris - Knolspirea: vaste plant:jun-jul, wit, bloeiwijze een tuil. 0,4-0,8. Zomerdroge, schrale, maar kalkhoudende bodems; op grazige plaatsen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij.
 
Gazania splendens - Gazania : eenjarig: jun-sep, oranjegeel tot roodbruinachtig, bloeiwijze alleenstaand. 0,15-0,25, b1stengels liggend tot opgaand. Vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke neutrale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij.
Geranium cinereum - Grijsbladige ooievaarsbek: vaste plant: jun-jul, bloeiwijze tweebloemen per steel. 0,1-0,2. Vrij droge, matig voedselrijke bodems; zeer gevoelig voor winternatte bodems. Zon; (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Geranium sanguineum - Bloedooievaarsbek: vaste plant: mei-aug, roodpaars. 0,15-0,4.Vrij droge, matig voedselrijke tot schrale, zandige tot lemige bodems en zavelgrond; soms in bermen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Helianthemum nummularium - Geel zonneroosje: vaste plant, groenblijvend: mei-aug, geel, bloeiwijze aanvankelijk in een schicht, stengels liggend. 0,1-0,4, b2/1stengels opgaand. Zomerdroge, kalkhoudende bodems; in kalkgrasland. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Hieracium amplexicaule - Stengelomvattend havikskruid: vaste plant: jun-jul, geel, bloeiwijze een tuil. rozet, 0,3-0,6. Op oude muren en steen- en gruisachtige bodems; op oude stadsmuren, muren langs beken, tussen het plaveisel en op halfverhardingen op spoorwegemplacementen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Hieracium pilosella - Muizenoor: vaste plant: mei-jun, geel, bloeiwijze alleenstaand; en bovengrondse uitlopers; Hemi rozet, 0,05-0,2. Droge, voedselarme tot iets voedselrijke, zandige en vaak leemhoudende tot zavelige bodems; in grazige vegetaties; in graslanden, allerlei bermen en op dijken, greppelkantjes en in schrale gazons; verder op oude, verweerde muren. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Hieracium praealtum - Grijs havikskruid : vaste plant: mei-aug, geel, bloeiwijze een tuil; met bovengrondse uitlopers. rozet, 0,3-0,7. Droge, voedselarme tot enigszins voedselrijke , zandige, gruis- en stenige bodems; op open, stenige plaatsen en in grazige vegetaties; in weg- en spoorbermen, op spoorwegemplacementen en op mijnsteenbergen en tussen het plaveisel. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Hypericum olympicum - Rotshertshooi: dwergheester: h1j, jun-aug, goudgeel. tot 0,25b. zomerdroge, matig voedselrijke minerale bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels.
Hypericum perforatum - Sint Janskruid: vaste plant: jun-sep, geel, stengel rond met twee lijsten, blad met talrijke doorzichtige punten. 0,3-0,8 (1,0). Droge, schrale tot matig, voedselrijke zandige bodems; in grazige tot iets ruige vegetaties; in de duinen, bermen, Droge greppels, zandafgravingen, op spoordijken, spoorwegemplacementen, industrie- en haventerreinen en braakliggende terreinen, tussen het plaveisel, op halfverhardingen en in stadsplantsoenen. Zon-licht beschaduwd. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Hypochaeris radicata - Gewoon biggekruid: vaste plant: jun-sep, geel, bloeiwijze alleenstaand. rozet, 0,15-0,8. Droge tot vochthoudende, voedselarme, zandige tot zavelige bodems; voornamelijk in grazige vegetaties; in graslanden en allerlei bermen; op dijken en taluds; verder als pionier in zandafgravingen, spoorwegterreinen, op half verhardingen tussen de voegen van het plaveisel en van stenen taluds van viaducten en beschoeiingen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Hyssopus officinalis - Hyssop: vaste plant: jul-sep, donkerblauw, bloeiwijze een aar. 0,3-0,4. Vochthoudende, neutrale tot licht kalkhoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Iberis amara - Bittere scheefbloem: eenjarig: jun-sep, wit. 0,1-0,3. Vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot lemige bodems; op open plaatsen van braakliggende terreinen, spoorwegterreinen, bouwland. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, vlinders.
Iberis sempervirens - Groenblijvende scheefbloem: halfheester, groenblijvend: h2j, mei-jun, wit, min of meer groenblijvend met opgaande stengels. tot 0,3bb. Vochthoudende tot iets droge, schrale tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. Zon-tp. (uitheems); Fauna: honingbij.
 
Jasione montana - Zandblauwtje: eenjarig: jun-aug, blauw, bloeiwijze een eindelings hoofdje. 0,1-0,3. Droge, zandige, voedselarme en kalkarme, zandige tot lemige, kalkarme bodems; op open en grazige terreinen; in schrale graslanden, duinen, heide, bermen, op spoordijken op aangevoerd zand, Droge greppelkantjes, in zandafgravingen, op spoorwegemplacementen en fabrieksterreinen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Lavandula angustifolia - Lavendel: dwergheester, groenblijvend: h2j, jun-jul, blauw-blauwachtig, bloeiwijze een langgesteelde aar. tot 0,8xb. Droge tot vochthoudende, arme tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Lavandula stoechas - Kuiflavendel: dwergheester: h2j, jul-aug, purper. tot 0,7xb. Droge tot vochthoudende, arme tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Lavatera olbia - Struikmalva: heester: h1j, jul-sep, roze, tot 2,5x. Vochthoudende tot iets droge, matig voedselrijke, neutrale bodems; gevoelig voor noordoostelijke vriezende wind. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels.
Linaria purpurea - Paarse leeuwenbek: vaste plant: mei-aug, purperachtig, bloeiwijze een tros. 0,5-1,0. Vrij droge tot vochthoudende, matig voedselrijke zandige bodems en stenige substraten. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Linaria repens - Gestreepte leeuwenbek: vaste plant: jul-sep, blauw tot paarsachtig gestreept, bloeiwijze een tros. 0,2-0,6. Droge, matig voedselrijke, zandige en stenige bodems; op min of meer open plaatsen; langs bosranden, in wegbermen en op spoorwegterreinen. Zon. (inheems), Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
 
Medicago falcata - Sikkelklaver: vaste plant: mei-sep, geel, bloeiwijze een okselstandige tros. 0,2-0,5. Meestal op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, zandige tot zavelachtige bodems; op rivier- en spoordijken, in wegbermen, spoorweg-, haven-, industrieterreinen en braakliggende overhoeken. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Nepeta x faassenii - Nepeta: vaste plant: mei-sep, lavendelblauw. 0,3-0,4, b1/1.Vochthoudende tot enigszins zomerdroge, matig voedselrijke bodems. Zon. (uitheems), Rots; ZINTUIGPL: G.blad; Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Nigella arvensis - Juffertje in het groen: eenjarig: jul-sep, wit, bloeiwijze een hoofdje, alleenstaand. 0,1-0,3. Droge, voedselrijke, kalkhoudende bodems; op zone open plaatsen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels.
 
Onobrychis viciifolia - Esparcette: vaste plant: mei-jun, roze en rood geaderd, bloeiwijze een tros. 0,2-0,7. Vochtige, matig voedselrijke, veelal kalkhoudende bodems; in Nederland het meest in wegbermen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Origanum vulgare - Wilde marjolein: vaste plant: jun-sep, roze tot licht paars, bloeiwijze een tuil. 0,3-0,6. Vochthoudende tot zomer droge, matig voedselrijke tot schrale kalkhoudende zavelige en lemige bodems; in grazige vegetaties en in ruigten: op dijken, in bermen, langs holle wegen, langs spoorwegen, langs struwelen. Zon-licht beschaduwd. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Perovskia atriplicifolia - Perovskia: halfheester: h1j, aug-sep, blauwviolet, bloeiwijze een smalle tros; plant grijsgroen. Phan, tot 1,5x. Min of meer droge tot vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke, kalkrijke zandige bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels.
Picris hieracioides - Echt bitterkruid: tweejarig: jul-sep, geel, bloeiwijze een tuil. rozet: 0,5-1,0. Vochthoudende tot droge, voedselarme tot iets voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems; meestal in grazige vegetaties in de duinen, in bermen, op dijken, spoordijken, en spoorwegemplacementen; verder op halfverhardingen en tussen het plaveisel o; m; op parkeerplaatsen en in fietsenstallingen, in het duingebied en op vluchtheuvels in de stad. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Pimpinella saxifraga - Kleine bevernel: vaste plant: jul-sep, wit. 0,3-0,7. Droge tot vochthoudende, voedselarme tot iets voedselrijke en vaak kalkhoudende bodems; op leemhoudend zand, loss en lichte zavel; in bermen en graslanden, op rivier- en kanaaldijken, spoorbermen en -taluds. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, vlinders.
Potentilla argentea - Viltganzerik: vaste plant: jun-jul, geel, bloeiwijze een (okselstandig) bijscherm, bloemstengels liggend. 0,15-0,3. Droge, voedselarme, zwak zure zandige bodems; in graslanden, duinen, bermen, langs fietspaden door heideachtige terreinen, in zandafgravingen en op spoorwegemplacementen. Zon. (inheems); Fauna: wilde bijen.
Potentilla intermedia - Middelste ganzerik: vaste plant: jun-aug, geel, bloeiwijze wijd vertakt bijscherm. 0,2-0,5. Vrij droge, matig voedselrijke zandige bodems; op spoorwegemplacementen, in wegbermen en zandgroeven. Zon. (inheems); Fauna: wilde bijen.
Potentilla recta - Rechte ganzerik: vaste plant: jun-aug, min of meer lichtgeel, bloeiwijze een bijscherm. 0,25-0,6. Droge, matig voedselrijke, open, al dan niet recent omgewoelde bodems; in bermen, dijken, spoorwegterreinen. Zon. (inheems); Fauna: wilde bijen. honingbij.
 
Reseda alba - Witte reseda: Tweejarig of kortlevend vast: jun-okt, wit. 0,5-0,9, b1/2. Vrij droge, matig voedselrijke, neutrale zandige, lemige en gruisachtige bodems. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Reseda lutea - Wilde reseda: vaste plant: mei-sep, geel bladen in slippen verdeeld of min of meer veervormig ingesneden, plant meestal tamelijk sterk vertakt.,0,3-0,7, b1/1.Droge tot vochthoudende, open, veelal kalkhoudende, matig voedselrijke zandige tot zavelige bodems; op spoorweg-, haven- en fabrieksterreinen, langs wegbermen en dijken, op braak­liggende terreinen, in de duinen, zandafgravingen en krijtgroeven, tussen het plaveisel, tegen muren en straatmeubilair, op parkeerplaatsen, opslagplaatsen en halfverhardingen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Reseda luteola - Wouw: tweejarig: jun-sep, geel; blad ongedeeld lancet- of lijnvormig, niet of weinig vertakte plant. 0,5-1,5, b1/7. Droge tot vochthoudende, open, en veelal kalkhoudende, matig voedselrijke, zandige en zavelachtige bodems; voornamelijk bij steenfabrieken, op spoorwegemplacementen, langs spoorbermen, in kalk- en zandgroeven, braakliggende terreinen, soms in bermen en op dijken. Zon. (inheems) ; Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Salvia pratensis - Veldsalie: vaste plant: mei-jul, paarsblauw, bloeiwijze een aar. 0,3-0,6;1/2. Enigszins vochtige tot min of meer zomerdroge, schrale tot matig voedselrijke, kalkhoudende, zavelige bodems; in grazige vegetaties op rivier-, spoordijken en op overhoeken bij de rivieren. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Sanguisorba minor - Kleine pimpernel: vaste plant: mei-jul: groenig, bloeiwijze bolvormige hoofdjes. 0,2-0,6. Zomerdroge, voedselarme, kalkhoudende bodems; in graslanden, op dijken, in bermen en in duinen. Zon. (inheems)s; Fauna: honingbij, wilde bijen.
Scabiosa columbaria - Duifkruid: vaste plant: jul-sep, lila. 0,3-0,8. Iets vochtige tot zomerdroge, schrale, kalkhoudende lemige bodems; voornamelijk in kalkgraslanden en grazige begroeiingen langs spoorwegen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Scabiosa ochroleuca - Geel duifkruid: vaste plant: jul-sep, lichtgeel. bloeiwijze een hoofdje;. 0,5-0,7. Iets vochtige, schrale tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Sedum acre - Muurpeper: vaste plant: jun-jul, geel, bloeiwijze een dubbele schicht. 0,05-0,1. Droge en veelal kalkhoudende, open zandige en stenige bodems; op muren, wegranden, steenglooiingen van dijken en viaducten, spoorweg- en fabrieksterreinen, verhardingen en halfverhardingen, platte daken, in de jaren tachtig in geschoffelde en vooral met simazin (een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel) behandelde stadsplantsoenen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Sedum aizoon - Sedum: vaste plant: jun-jul, geel, bloeiwijze een trosvormig. 0,3-0,5. Iets vochtige, zomer droge, matig voedselrijke, neutrale minerale bodems en stenig substraat. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij.
Sedum album - Wit vetkruid: vaste plant, groenblijvend: jun-jul, wit, bloeiwijze min of meer schermvormig. 0,1-0,2. Droge, voedselarme tot matig voedselrijke zandige en stenige bodems; op muren, steen- en basaltglooiingen; vaak verwilderd in geschoffelde of met herbiciden behandelde stadsplantsoenen. Zon (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Sedum reflexum - Tripmadam: vaste plant: jun-jul, geel, bloeiwijze min of meer schermvormig. 0,15-0,25. Droge, voedselarme, zandige bodems en op stenige substraten; op dijken en in rivierduinen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Sedum sexangulare - Zacht vetkruid: vaste plant: jun-jul: bleekgeel, bloeiwijze in schichten. 0,5-0,1. Droge zandige tot zavelige, kalkhoudende bodems; op dijken en rivierduinen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Sedum spathulifolium - Sedum: vaste plant: jun-jul, geel, bloeiwijze platte trosjes'. blauwachtig berijpte, rozetachtige plantjes,0,5-0,1. Iets vochtige, zomer droge, matig voedselrijke, neutrale minerale bodems en stenig substraat. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Sedum spurium - Roze vetkruid: vaste plant: jun-aug, rood tot wit. 0,1-0,2. Droge stenige substraten en bodems; vaak randen van beplantingen zon (uitheems); Fauna:hommels, wilde bijen, vlinders.
Sedum telephium: (nlc. Alle supsp. En cv. Zoals: Matrona, maximum etc.) - Hemelsleutel: vaste plant: jul-sep, roze-paarsrood, bloeiwijze schermvorming, bladen groot. 0,3-0,7. Vochtige, matig voedselrijke zand-, leem- en zavelbodems; in ruige grazige bermen, op rivier-, kanaal- en spoordijken, emplacementen en in zomen van bossen en struwelen; vaak met kwel in de ondergrond. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Sempervivum tectorum - Donderblad/Huislook: vaste plant, groenblijvend: jul-aug, roze, kroon- en kelkbladen 6-20, bloeiwijze een bijscherm. dikke vlezige bladen in stervormige, halfbolvormige rozetten; 0,2-0,4. Op droog stenig substraat; op muren, dakpannen, platte daken. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Senecio inaequidens - Bezemkruiskruid: vaste plant: jun-dec, geel, bloeiwijze een tuil. 0,3-1,3. Vochtige tot droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige, steen- en gruisachtige bodems; op alle mogelijke open terreinen; het meest op spoorwegterreinen; verder op industrie- en haventerreinen; langs rivier- en kanaaloevers, in wegbermen, op mijnsteenbergen, halfverhardingen van vluchtheuvels en parkeerplaatsen, tussen plaveisel, tegen muren en straatmeubilair, en in stadsplantsoenen; de soort gedraagt zich meer als pionier dan als ruigtekruid. Zon- tb. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
 
Teucrium chamaedrys - Echte gamander: vaste plant: jul-sep, roze en donker verkleurend, bloeiwijze okselstandig; blad min of meer gekarteld en leerachtig. 0,15-0,3. Vochthoudende bodems, neutrale bodems; in Nederland in kalkgrasland. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Thalictrum minus - Kleine ruit: vaste plant: jun-jul, geel(meeldraden) bloeiwijze pluim. 0,5-1,3. Droge, voedselarme, maar humus- en kalkhoudende bodems; op de meeste grondsoorten, maar niet op zware klei. Zon-licht beschaduwd. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen.
Thymus praecox - Kruiptijm: vaste plant: jun-jul, paars, bloeiwijze een hoofdje; stengels kruipend. 0,05-0,1. Min of meer droge tot iets vochtige, schrale, kalkhoudende bodems; op grazige plaatsen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels.
Thymus pulegioides - Grote tijm: vaste plant: jun-sep, paarsachtig, hoofdje. 02-0,3. Iets vochtige tot droge, tamelijk voedselarme en zowel kalkrijke als kalkarme bodems; in grazige vegetaties, bermen, schrale graslanden, op rivier- en spoordijken, langs paden in bossen, heiden en duinen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Thymus serpyllum - Wilde tijm: vaste plant, groenblijvend: jun-sep, paars, bloeiwijze een hoofdje. kruipend,0,05-0,15. Droge, voedselarme, kalkarme, minerale bodems; in min of meer open grasland; onder meer in bermen en heidenterreinen. Zon. (inheems)d; Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Thymus vulgare - Echte tijm: dwergheester: h2j, mei-jun, lila, hoofdje. tot 0,25. Min of meer droge, schrale, kalkhoudende humeuze bodems. Zon. (uitheems); Fauna: honingbij, hommels, wilde bijen, vlinders.
Trifolium arvense - Hazenpootje: eenjarig: jul-okt, grijswit, bloeiwijze een hoofdje. 0,1-0,35. Droge, zure tot kalkarme en meestal schrale zandige bodems; op open gronden en in min of meer open grazige vegetaties; in bermen, grasvelden, heideterreinen en zandafgravingen; verder op aangevoerd zand, op spoorweg-, industrie- en haventerreinen en wegbermen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels, vlinders.
 
Verbascum blattaria - Mottekruid: tweejarig: jun-aug, geel, bloeiwijze een tros. rozet, 0,5-1,0 (1,5 op vochtige bodem);b1/6. Droge, matig voedselrijke tot vrij schrale voedselrijke open bodems; op verschillende milieus in de stedelijke omgeving. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels.
Verbascum lychnitis - Melige toorts: tweejarig: jun-sep, wit, bloeiwijze aarachtige gegroepeerde kluwens, soms geel, bladen vaak grijsgroen. rozet. 0,7-1,5, b1/4. Min of meer droge, neutrale, zandige tot lemige bodems of substraten; in Nederland het meest langs spoorwegen waargenomen; op open grazige plaatsen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels.
Verbascum phlomoides - Keizerskaars: tweejarig: jul-aug, geel, bloeiwijze aarachtige gegroepeerde kluwens. rozet, 0,8-1,5, b1/3. Droge, schrale, zandige en kalkhoudende bodems; op open plaatsen in de duinen, langs spoorwegen en spoorwegemplacementen, op fabrieksterreinen, braakliggende terreinen en zandafgravingen. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels.
Verbascum thapsus - Koningskaars: tweejarig: jul-sep, geel, bloeiwijze aarachtige gegroepeerde kluwens. rozet, 0,8-2,0 b1/3. Droge, schrale, veelal kalkhoudende bodems; op open gronden; in de duinen, zandafgravingen, op spoorweg-, industrie- en haventerreinen, op halfverhardingen en tussen het plaveisel. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, hommels.
Veronica austriaca ssp. teucrium - Brede ereprijs: vaste plant: jun-jul, blauw, bloeiwijze een okselstandige tros. 0,25-0,4. Iets vochtige, zomerdroge, humus- en kalkhoudende bodems. Zon. (inheems); Fauna: honingbij, wilde bijen.
Planten voor rots- en tegeltuinen -
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V