script language="Javascript1.2">
Plantenbakken
De plantenbakken werken het beste als het plaveisel is weggenomen vooral bomen kunnen dan beter wortelen en de bakken drogen minder snel uit. Onder deze voorwaarden kunnen in principe alle soorten worden toegepast.
Plantenbakken -- Met betrekking tot de bodem zijn er twee hoofdgroepen te onderscheiden. Ten eerste gesloten plantenbakken met een zodanige bodem, dat planten alleen in de bak zelf kunnen wortelen. Dit zijn verplaatsbare bakken. De tweede groep zijn de open bakken die alleen uit een opstaande wand bestaan. Hierin komt de grond van de bloembak op het onverharde bodemsubstraat te liggen. Deze bakken zijn op den duur niet meer verplaatsbaar. In de eerste groep bloembakken zijn de mogelijkheden sterk beperkt. Ze vragen bovendien in droge periodes extra aandacht. Voor de tweede groep bestaan er in principe geen beperkingen. De mogelijkheden hiervan worden bepaald door de bodemeigenschappen van de bodem waarop de bloembak rust.

Maatvoering -- Wat grootte betreft is het verschil tussen een plantenbak en een bloempot moeilijk aan te geven. Er bestaan plantenbakken met een grondoppervlakte van enkele dm² en bloempotten met een oppervlakte van een kleine m². Voor een plantenbak in de openbare ruimte wordt hier een afmeting van ca. 0,7 m² binnenmaat aangehouden. Gesloten bakken hebben een maximale maat van ca. 1 x 1 x1 m. Open bakken zijn in principe niet aan een maatgrens gebonden. Plantenbakken die te groot zijn, worden niet meer als bak herkend. In de praktijk gaat het echter om bakken met buitenmaten van 0,6 tot 4,0 meter breed en 1,0 tot 7,0 meter lang. De hoogte varieert van 0,2 tot 1,0 m.

Begroeiing -- Gesloten bloembakken hebben beperkte mogelijkheden. Hoe groter de bak, hoe meer soorten planten erin kunnen groeien. Doordat er geen verbinding met de ondergrond is, kan de grond op warme dagen snel uitdrogen. Om het risico van verdroging zo veel mogelijk te voorkomen, kunnen het beste soorten worden aangeplant die goed tegen de droogte bestand zijn. Dit zijn onder meer soorten als vlinderstruik en lavendel. In open bakken kan alles groeien wat ook normaal in de tuin kan groeien.

Beeld & gebruik -- Plantenbakken kunnen een substantiële bijdrage leveren aan een groen straatbeeld. Ze worden vaak gebruikt als verkeerswerend- of verkeersafremmend element. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Bakken die te hoog zijn, kunnen storende elementen in het straatbeeld zijn als het beton te veel overheerst. Ze kunnen een te massieve indruk geven. In Amsterdam gaven plannen om zulke bakken te plaatsen in 1995 aanleiding tot pittige bewonersprotesten.

Fauna -- Plantenbakken kunnen miniatuurtuintjes zijn, die een bescheiden fauna kunnen aantrekken. De meeste algemene dagvlindersoorten zijn er aan te treffen, verder ook honingbijen, diverse soorten hommels, solitaire bijen en vogels. --

 
 
- Iinheemse soorten met vingerhoedskruid en witte reseda. Op deze plek werden verschillende soorten solitaire bijen waargenomen.
 
Utrecht 1998 - In deze straat zijn plantenbakken dominant en er komen ook enkele planten voor die bijen aantrekken.
 
Utrecht 1998 - Houten bakken in de verte; bijenplanten zijn hier nauwelijks toegepast.
 
Utrecht 1998 - Goudenregen wordt voornamelijk door hommels bezocht.
 
Haarlem 1996 - Ook bewoners maken vaker gebruik van grotere bakken of containers. Drachtplanten zijn hier nauwelijks gebruikt.
 
Utrecht 1996 - Plantenbak met geveltuin en zitgelegenheid deze plekken worden op zomeravonden en in de weekende intensief gebruikt. Dit is goed te combineren met bijenplanten.