Veel wilde bijen langs de 220 meter lange vegetatiemuur van het Griftpark in Utrecht

Vanaf 1850 was het gebied een bedrijventerrein aan de rand van de stad. In 1959 is de gasfabriek gesloten. 10 jaar later ging ook het vaaltterrein dicht. Het gebied kwam braak te liggen. Bewoners uit de omringende wijken hebben zich sterk gemaakt voor de komst van een park. De ontdekking van verontreinigde grond gooide aanvankelijk roet in het eten. De aanleg van het park werd in 1980 vanwege de vervuiling stilgelegd. Na een ingrijpende bodemsanering is het Griftpark in 1999 officieel geopend. Bron: http://www.utrecht.nl. De vegetatie muur wordt door vrijwilligers beheerd.

Ik ben op 18 juli in en bij het Griftpark in Utrecht geweest om in het kader van een bijenproject voor Utrecht Natuurlijk foto’s te maken voor de Facebookpagina: (https://www.facebook.com/utrechtsewildebij).
Bij de vegetatiemuur heb ik me geconcentreerd op vier soorten bijen: grote bladsnijder, tuinbladsnijder, grote wolbij en lathyrusbij. Met de laatste bij ben ik het meest bezig geweest omdat het een bijzondere soort is. Deze bij is vrij “algemeen” beneden de grote rivieren, maar is in de provincie Utrecht slechts een paar keer waargenomen en was tussen 1980 en 2010 niet van de stad Utrecht bekend (zie: Peeters, et al. 2012). Langs de vegetatiemuur kwam deze bij talrijk voor (veel meer dan 100 ex!). Ik heb lathyrusbij nog nergens in zulke grote aantallen waargenomen. Voor mij een geweldige beleving. De bij vliegt voornamelijk op lathyrus en daarnaast ook op andere vlinderbloemige planten. In en om het griftpark is dat brede lathyrus. De vegetatiemuur is in ieder geval voor dit jaar (2015) een van de bijenrijkste plekken in en rond Utrecht. De vegetatiemuur is niet alleen leuk voor voorbijgangers en de bewoner uit de buurt, maar heeft met zijn huidige vegetatie ook grote betekenis voor wilde bijen.

Voor meer info. over deze bijen zie: www.denederlandsebijen.nl
 
Het braakliggende, voormalige bedrijventerrein (1992)
 
Een gedeelte van het Griftpark in 2002
 
De vegetatiemuur met in hoofdzaak rode spoorbloem in 2011
 
Vegetatiemuur op 18 juli 2015
Op de voorgrond met brede lathyrus
 
Brede lathyrus en stalkaars
 
Op de voorgrond gele helmbloem
 
Bovenaan de muur Moerasrolkaver (geel) en bont kroonkruid (roze)
 
Melige toorts (wit), bont kroonkruid roze
 
Galea (wit)
 
Lathyrusbij (vr)op brede lathyrus
 
Lathyrusbij (vr)op brede lathyrus
 
Lathyrusbij (m) op brede lathyrus
 
Grote bladsnijder (vr)op brede lathyrus
 
Grote bladsnijder (vr)op brede lathyrus
 
Grote bladsnijder (vr)op brede lathyrus
 
Grote bladsnijder (m) op stengel van honingklaver
 
Tuinbladsnijder (vr) op weg naar Galea
 
Tuinbladsnijder (vr) op Galea
 
Tuinbladsnijder (vr) op Galea
 
Tuinbladsnijder op Galea
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (vr) op grote kattenstaart
 
Tuinbladsnijder (vr) op grote kattenstaart
 
Grote wolbij (m) op moerasrolklaver
 
Grote wolbij (vr) op bont kroonkruid