Soorten voor muren
Anthemis tinctoria - Gele kamille: vaste plant, jun-sep, geel, bloeiwijze alleenstaand: kortlevende vaste plant; 0,4-0,7. Droge, open, schrale tot matig voedselrijke bodems en op stenig substraat; voornamelijk op gruizige bodems van spoorwegen en op verweerde muren. Zon (inheems), Fauna: honingbijen, wilde bijen, vlinders.
Clinopodium calamintha - Kleine bergsteentijm: vaste plant, jun-sep okt, witroze, bloeiwijze aar, 0,3-0,6. Droge, schrale tot matig voedselrijke, liefst kalkhoudende bodems; ook op stenige en gruisachtige plaatsen. Zon. Fauna: honingbijen,hommels, wilde bijen, vlinders
Cymbalaria muralis - Muurleeuwenbek: vaste plant, mei-sep, blauw, bloeiwijze alleenstaand, okselstandig, 0,15-0,8. Op vochtige tot iets droge oude en verweerde muren en stenig substraat; Zowel vrijstaande muren als die van oude gebouwen en kademuren; verder beschoeiingen van beken, op stenige plaatsen op spoorwegemplacementen, op het plaveisel en tegen muren en straatmeubilair; afhankelijke van de vochtigheid zon-halfschaduw. Fauna: honingbijen, hommels, wilde bijen.
Erigeron annuus - Zomerfijnstraal: een-of tweejarig, jun-sep, wit, de afzonderlijke bloemen lijken op madeliefjes, bloeiwijze losse tuil; :0,4-1,5, b1/5. Vochtige tot iets zomer droge, matig voedselrijke open of omgewerkte minerale bodems; op allerlei open plaatsen; ook tussen plaveisel, spoorwegterreinen etc. Zon. Fauna: honingbijen, wilde bijen, vlinders
Erigeron karvinskianus - Muurfijnstraal: vaste plant, jun-aug, wit; 0,2-0,5, b3/2. Op stenig substraat; oude muren, kades, plaveisel. Zon. Fauna: honingbijen, wilde bijen.
Erysimum cheiri - Muurbloem: vaste plant, groenblijvend, mei-jun, geel tot oranje geel; cultivars ook roodbruin; 0,3-0,8, b1/2. Vrij droge stenige substraten; op oude stadsmuren en ruines. Zon. Fauna: honingbijen,hommels, wilde bijen, vlinders
Hieracium amplexicaule - Stengelomvattend havikskruid: vaste plant, jun-jul, geel, bloeiwijze tuil; rozet, 0,3-0,6. Op oude muren en steen- en gruisachtige bodems; op oude stadsmuren, muren langs beken, tussen het plaveisel en op halfverhardingen op spoorwegemplacementen. Zon. (inheems) Fauna: honingbijen,hommels, wilde bijen, vlinders;
Pseudofumaria alba - Geelwite helmbloem: vaste plant, jun-okt, wit; 0,15-0,3.Op oude verweerde muren. Fauna: honingbijen, hommels.
Pseudofumaria lutea - Gele helmbloem: vaste plant, mei-okt, geel; 0,15-0,35, b1/1. Steenachtige plaatsen; op oude muren van gebouwen, beken en grachten, kaden, tuinmuren, stadswallen, spoorwegterreinen en plaveisel; verder ook in stedelijke beplantingen; halfschaduw. TUIN (inheems), Tegel; Fauna: honingbijen,hommels, wilde bijen.
Sedum acre - Muurpeper: vaste plant, jun-jul, geel, bloeiwijze een dubbele schicht; 0,05-0,1. Droge en veelal kalkhoudende, open zandige en stenige bodems; op muren, wegranden, steenglooiingen van dijken en viaducten, spoorweg- en fabrieksterreinen, verhardingen en halfverhardingen, platte daken, in de jaren tachtig in geschoffelde en vooral met simazin (een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel) behandelde stadsplantsoenen. Zon. Fauna: honingbijen,hommels, wilde bijen, vlinders.
Sedum album - Wit vetkruid: vaste plant, groenblijvend, jun-jul, wit, bloeiwijze min of meer schermvormig; 0,1-0,2. Droge, voedselarme tot matig voedselrijke zandige en stenige bodems; op muren, steen- en basaltglooiingen; vaak verwilderd in geschoffelde of met herbiciden behandelde stadsplantsoenen. Zon Fauna: honingbijen,hommels, wilde bijen, vlinders
Sedum reflexum - Tripmadam: vaste plant, jun-jul, geel, bloeiwijze min of meer schermvormig; 0,15-0,25. Droge, voedselarme, zandige bodems en op stenige substraten; op dijken en in rivierduinen. Zon. Fauna: honingbijen, hommels, wilde bijen, vlinders
Senecio inaequidens - Bezemkruiskruid: vaste plant, jun-dec, geel, bloeiwijze tuil; 0,3-1,3. Vochtige tot droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige, steen- en gruisachtige bodems; op alle mogelijke open terreinen; het meest op spoorwegterreinen; verder op industrie- en haventerreinen; langs rivier- en kanaaloevers, in wegbermen, op mijnsteenbergen, halfverhardingen van vluchtheuvels en parkeerplaatsen, tussen plaveisel, tegen muren en straatmeubilair, en in stadsplantsoenen; de soort gedraagt zich meer als pionier dan als ruigtekruid. Zon- tb. Fauna: honingbijen, hommels, wilde bijen, vlinders.