script language="Javascript1.2">
Geveltuinen
Geveltuinen kunnen net zo gevarieerd zijn als kleine voortuintjes. De tuin rechts onder is van de gemeente. Onder voorwaarde dat hij goed onderhouden zou worden, mocht deze geveltuin worden aangelegd.
Geveltuinen zijn tuinen van één of enkele tegels breed en liggen met de uitzondering van de voordeur vaak langs de hele gevel.
Maatvoering -- Meestal 0,3 - 0,6 x 2,0 - 4,0 meter, maargeregeld zijn ze ook breder. Er komen ook geveltuinen voor van enkele centimeters breed. Hier groeien dan in hoofdzaak kortlevende (1-3 jarige) kruidachtige soorten en vaste planten.
Begroeiing -- In principe is hier vrijwel alles mogelijk. Alle categorieën planten worden toegepast, met uitzondering van waterplanten. Meestal zijn dit geen inheemse soorten. Er zijn echter ook voorbeelden die laten zien dat er met inheemse soorten leuke tuintjes te maken zijn, onder meer in Leiderdorp. Hier is ondermeer bont kroonkruid aangeplant.

Beeld & gebruik -- Geveltuinen kunnen het beeld van een straat aanzienlijk veranderen. Veel straten ondergaan dan ook een metamorfose na de aanleg van geveltuinen. In sommige situaties gaat dat zo ver dat door de gemeenten integraal geveltuinen worden aangelegd. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is Scharnegoutum, een voormalig straatdorp bij Sneek. Op zeker moment waren hier langs de hele straat geveltuintjes aanwezig. Het resultaat was zo geslaagd dat de geveltuintjes plaats hebben gemaakt voor formele tuintjes van een meter breed. De karakteristieke uitstraling die bij geveltuinen hoort, gaat hiermee wel wat verloren. Er zijn voorbeelden, waaruit blijkt dat dit kan leiden tot zeer traditionele tuintjes, waarmee de relatie met de natuur nog heel moeilijk is te leggen en die bovendien het speelse karakter van de informele “tuintjes” missen. Nog meer dan tegeltuinen nodigen geveltuinen uit om met mooi weer buiten voor de voordeur te gaan zitten. Indirect leveren zulke kleine stukjes groen een bijdrage aan de sociale contacten in de straat of buurt.

Fauna -- Er zijn voorbeelden van tegeltuinen met plantensoorten, die druk door solitaire bijen en hommels worden bevlogen. Zelfs in oudere, van ander groen geïsoleerde, buurten.

 
Buddleja en teunisbloem bij de ingang van een flat (Deventer 1996)
 
Geveltuin met wijnruit, vuurdoorn en een roos (Amsterdam 1996)
 
Geveltuin op proef -- Deze strook grond is door de Gemeente Deventer beschikbaar gesteld voor een geveltuin, maar het moet wel goed worden onderhouden. (Deventer 1996)
 
Op deze plek zijn veel bijen waargenomen; verder op stokroos hommels en Buddleja vlinders (Groningen 1996)
 
Op groot kaasjeskruid vlogen onder meer Klokjesdikpoot(bij) (Groningen 1996)
 
Een proef - Als proef kregen hier alle bewoners een zeer smalle strook grond. De actie was zo'n succes dat het tot ca. een meter werd verbreed. Het gevolg was dat dit speelse beplanting snel plaats maakte voor fantasieloze tuincentratuintjes. (Scharnegoutum 1997)
 
Geveltuin met wilde planten - In deze geveltuin is ook gebruik gemaakt van inheemse planten, onder meer bont kroonkruid. (Leiderdorp 1996)