script language="Javascript1.2">
Boomspiegels ----
Boomspiegels zijn onverharde oppervlakken in het plaveisel rondom de stam van een boom. In het verleden en in veel gemeenten ook nu nog, werden deze boomspiegels een paar maal per jaar geschoffeld. Vooral in de jaren zeventig en tachtig werden ze ook met chemische onkruidbestrijdingmiddelen behandeld. Tegenwoordig laat men het “onkruid” vaak groeien en worden ze één of twee maal per jaar met de bosmaaier gemaaid. Voor veel “hondenliefhebbers” zijn boomspiegels makkelijke plaatsen om de hond uit te laten. Vooral boomspiegels die voor dit doel worden gebruikt, breken het straatbeeld af. Hoewel het nog geen gemeengoed is, zien we in toenemende mate dat boomspiegels worden gebruikt om de plek voor het huis of de straat te verfraaien.

Maatvoering -- De maatvoering is erg verschillend en hangt bovendien sterk af van de ruimte die in de straat aanwezig is. Voor kleine bomen ligt het ongeveer tussen de 0,6-1,0 m; voor grote bomen met een dikke stam zijn in de praktijk boomspiegels van 2x2 tot 3x3 meter aangetroffen.

Begroeiing -- In boomspiegels kunnen niet zondermeer alle soorten planten groeien. De mogelijkheden hangen onder meer af van de beschikbare hoeveelheid zon en vochtigheid. Soms worden boomspiegels beplant met klimop, maar er kunnen ook allerlei tuinplanten in groeien. Boomspiegels met afrikaantjes, begonia's en andere eenjarige tuinplanten worden geregeld aangetroffen. Ook zijn er steeds meer boomspiegels met wilde planten zoals akkerklokje, gele helmbloem, zeepkruid en papaver te zien of worden er bodembedekkende heesters als beplanting gebruikt.

Beeld & gebruik -- In veel situaties zoals straten, woonerven en pleinen kunnen begroeide boomspiegels een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijk en sfeervol beeld.

Fauna -- Uit enkele steekproeven is gebleken dat boomspiegels een bescheiden betekenis kunnen hebben voor de straatfauna. Als er nectar- en stuifmeelplanten aanwezig zijn, worden ze door verschillende insecten bezocht: vlinders, hommels, honingbijen en solitaire bijen. Begroeide boomspiegels kunnen een foerageerplek voor vogels zijn.

 
Zonder onderhoud groeien boomspiegels dicht met kruidachtige soorten, Als ze twee tot drie maal per jaar worden gemaaid ontstaat er meestal een grazige begroeiing. Bij jonge bomen zouden verschillende andere graslandplanten of voorjaarsbollen kunnen worden aangeplant. Bijvoorbeeld grasklokje, akkerklokje, krokus, blauwe druifjes en verschillende soorten scilla's (Arnhem 1990 ).
 
Smeerwortel (Symphytum grandiflorum) (links, Amsterdam 2001) - Geranium (rechts, Velp 2005)
 
Lavendel (links, Haarlem 2002) - Stokroos (rechts, Utrecht 2003)
Een opgehoogde boomspiegel

Deze boomspiegel (1.8 x 1,8m) is opgehoogd met grond. De omlijsting bestaat uit eenvoudige latten. Dat kunnen uiteraard ook andere, robuustere materialen zijn. In deze boomspiegel komen nauwelijks bijenplanten voor, maar hij geeft wel een belangrijke suggestie hoe we met boomspiegels kunnen gebruiken (Utrecht).

Bij pas aangeplante bomen kunnen vrijwel alle planten groeien, maar naar mate een boom ouder wordt, verminderd de beschikbare ruimte voor de wortels van andere planten. De grond wordt meestal ook aanzienlijk droger. Grote bomen vormen ook steeds meer schaduw. Een plantenbak om de boom schept in ieder geval ruimte voor de wortels.

De hulp van bewoners is noodzakelijk. De bakken moeten vrij worden gehouden van ongewenste planten en in droge perioden moet er water worden gegeven.

Akkerklokje (links), Wijnruit (rechts)
 
Lonicera nitida (links, Veenendaal 2003) - Mahonia aquifolia (rechts, Veenendaal 2004)
   
Het aandeel in bijentplanten zou hier nog aanzienlijk kunnen worden verbeterd ().